Sökning: "beredning av produktion"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden beredning av produktion.

 1. 1. Vilken påverkan har kvalitetskulturen vid införandet av ISO?

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :David Ekman; [2020]
  Nyckelord :ISO 9001; routines; management systems; quality culture; ISO 9001; rutiner; ledningssystem; kvalitetskultur;

  Sammanfattning : Bröderna Axelssons är ett plåtslageri beläget i Karlskoga. Detta examensarbete har syftat till att undersöka kvalitetskulturen vid två olika ISO-införanden på företaget. Företaget har även fått hjälp med att skriva nya rutiner och instruktioner till processen Beredning/Produktion/Leverans. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning och förslag på arbetsmetodik inom ett beredningsflöde

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Emil Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Capacity; Defense; Hoshin Kanri; Lean; Production Preparation; Standard methods; TQM; Beläggning; Beredning; Försvar; Hoshin Kanri; Kapacitet; Lean; Metodstandard; Planering; Produktion; Standardiserat underlag; TQM;

  Sammanfattning : Rapporten är ett resultat av ett examensarbete inom Maskinteknik, inriktning Industriell Ekonomi och Produktion, vid Kungliga Tekniska Högskolan, institutionen för Hållbar produktionsutveckling. Projektet har utförts för försvarsföretaget BAE Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning och förbättringsförslag inom beredning samt beläggnings- och kapacitetsplanering

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Daniel D. Wahlberg; [2018]
  Nyckelord :Capacity; Production preparation; Manufacturing; Production planning; Improvements; Defense; Security; Kapacitet; Beredning; Produktion; Planering; Logistik; Industriell tillverkning; Förbättringsarbete; Försvar; Säkerhet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts inom Högskoleingenjörsutbildningen i Maskinteknik, Industriell Ekonomi & Produktion vid Kungliga Tekniska Högskolan, Institutionen för Hållbar produktionsutveckling. Projektet har genomförts under våren 2018 på uppdrag av BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik. LÄS MER

 4. 4. Avskiljning av inert material från avfallsbränsle : En fältstudie av förbättrad RDF-produktion på bränsleberedningen i Västerås

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Oskar Andersson; [2017]
  Nyckelord :fuel preparation; fuel production; RDF; separation; inert material; waste combustion; fuel quality; fuel sampling; waste sample; bränsleberedning; bränsleproduktion; RDF; avskiljning; inert material; avfallsförbränning; bränslekvalitet; bränsleprov; avfallsprov;

  Sammanfattning : Samtidigt som världens energiproduktion till stor del baseras på förbränning av fossila bränslen behandlas enorma mängder avfall genom deponering. Ökad energiåtervinning av avfall kan bidra till att minska världens utsläpp av växthusgaser. Då avfall bör ses som en resurs är det dock viktigt med en effektiv energiåtervinning. LÄS MER

 5. 5. Antinutritionella faktorer i baljväxter : hälsoeffekter, halter och effekter av beredning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Ylva Henriksson; [2017]
  Nyckelord :baljväxter; antinutritionella faktorer; proteasinhibitorer; α-amylasinhibitorer; lektiner; saponiner; α-galaktosider; fytat; tanniner; oxalat; lektiner; sojaböna; lupin; bondböna; trädgårdsböna; ärta; lins; beredning; tillagning;

  Sammanfattning : Konsumtion av baljväxter som livsmedel har positiva hälsoeffekter men begränsas av förekomsten av antinutritionella faktorer (ANF). ANF minskar utnyttjandet av näringsämnen genom olika mekanismer, till exempel inhibering av digestionsen-zymer eller komplexbindning med mikro- och makronutrienter, och kan vara direkt skadliga i stora mängder. LÄS MER