Sökning: "berggren"

Visar resultat 1 - 5 av 818 uppsatser innehållade ordet berggren.

 1. 1. Ett etiskt perspektiv på revisorns arbetsuppgifter: En kvalitativ studie om hur revisorer reflekterar kring etiska aspekter till följd av implementeringen av artificiell intelligens inom revisionsbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Diana Berggren; Nadja Bollström; [2023-08-18]
  Nyckelord :Artificiell intelligens AI ; revision; etik; digitalisering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I slutet på 2017 uppmärksammades att kvaliteten på revisionen hade försämrats och att de fyra stora revisionsbyråerna inte längre nådde upp till de standarder som fanns. Användningen av AI inom revisionsbranschen blev därmed en viktig faktor för att öka kvaliteten, och samtidigt öka effektiviteten. LÄS MER

 2. 2. Childfree People’s Experiences of Menstrual Health in Healthcare

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Pernilla Berggren; [2023-06-27]
  Nyckelord :Menstrual health; Childfree; Antinatalism; Qualitative work; Queer theory;

  Sammanfattning : This master's thesis investigates childfree people's experiences of menstrual health in Swedish healthcare. My research questions are 1). How do childfree patients experience their visits regarding menstrual health at healthcare clinics? 2). LÄS MER

 3. 3. ATT MÖTAS AV MISSTRO Kvinnor med fibromyalgi och deras upplevelse av vårdmötet med sjuksköterskan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linn Berggren; Lovisa Ljungström; [2023-06-26]
  Nyckelord :Fibromyalgi; Kvinnor; Sjuksköterska; Upplevelse; Vårdmöte.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fibromyalgi är ett komplext kroniskt smärtsyndrom som drabbar 2 % av Sveriges befolkning, varav majoriteten är kvinnor. Vanliga symtom är en generell långvarig smärta och uttalad trötthet. Diagnostisering av syndromet är komplicerat på grund av att objektiva sätt att mäta smärta saknas. LÄS MER

 4. 4. Förekomst av ätstörning hos 70-åringar - baserat på data från H70-studien

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Berggren; Linn Cornéer; [2023-03-30]
  Nyckelord :Ätstörningsymtom; psykisk ohälsa; äldre; psykiatrisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörningar ökar i samhället idag och är vanligt i kombination med depression och andra psykiska sjukdomar. Att undersöka ätstörning utifrån H70-studien kan ge en inblick i hur stor andel av 70-åringar i allmänhet som har ätstörningstankar, vilket då kan ge vårdpersonal mer kunskap och förståelse för denna problematik. LÄS MER

 5. 5. “Jaha, chefen har varit på kurs.” En studie om vad som kan hända efter ledarskapskursen Utvecklande Ledarskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Patrik Patrik Berggren; Simon Sparre; [2023-02-16]
  Nyckelord :ledarskap; ledarskapsutveckling; ledarskapsutbildning; Utvecklande ledarskap; ledare; arbetsgrupp; medarbetare;

  Sammanfattning : I dagens föränderliga och hektiska organisatoriska miljö så är ledarskapet en av nyckelfaktorerna till att både skapa en hälsosammare och mer motiverande arbetsmiljö. Detta är av intresse för organisationer runt om i världen då det visat sig att en hälsosam arbetsmiljö påverkar den organisatoriska effektiviteten och även dess produktivitet. LÄS MER