Sökning: "bergsrå"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet bergsrå.

  1. 1. Vanliga väsen i vår folktro

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

    Författare :Ulrica Vestlund; [1997]
    Nyckelord :folktro; folkminne; sägen; folksägen; mytologi; väsen; folkseder; skrock; vidskeplighet; skogsrå; bergsrå; vittra; troll; tomte; vätte; småfolk;

    Sammanfattning : Det här arbetet handlar om väsen i den gamla folktron. För att begränsa mig i ämnet om gammal folktro och sägner, så håller jag mig till det gamla bondesamhället på 1800-talet. Jag var nyfiken på vilka väsen som man kunde hitta i våra trakter, och vilka egenskaper de hade. LÄS MER