Sökning: "bergsskolan"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet bergsskolan.

 1. 1. Sprängsalvor i olika bergarter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jacob Jildesten; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbetet genomfördes hos Bergsskolan i Filipstad, i samarbete med Skanska Industrial Solutions AB, region bergmaterial. Uppföljningen begränsades tidsmässigt och omfattade perioden april – juni 2019. LÄS MER

 2. 2. Energier och CO2, fördelning i flödet vid mobil krossning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Gustafsson Markus; [2019]
  Nyckelord :Energi; koldioxid; krossning; mobil krossning; CO2; flöde; energier; bergsskolan;

  Sammanfattning : På grund av nya lagar och företagets egna initiativ om uppföljning av energier och utsläpp har NCC påbörjat kartläggning av dessa faktorer i bergtäkter. För deras bergtäkter av mindre storlek har de önskat framställa en metod med vilken platscheferna själva ska kunna utföra detta arbete. LÄS MER

 3. 3. Djupkylningens inverkan på struktur och egenskaper för stålsorterna SS716 och Flap-X

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Karl Myrsell; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Konkurrensen inom stålbranschen blir allt hårdare och för att stanna i toppsegmentet krävs innovation och ständiga förbättringar. Då höglegerade stål såsom rostfria stål kyls till rumstemperatur passeras inte temperaturen för fullständig martensitbildning. LÄS MER

 4. 4. Processens påverkan på rakhet hos bandstål : Från inkommande råmaterial till färdigt halvfabrikat

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Mineralteknik och metallurgi

  Författare :Susanna Hämquist; [2018]
  Nyckelord :strip steel; cold rolling; camber; straightness; slitter scorer; bandstål; kallvalsning; kortkrok; rakhet; rullsax;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts under våren 2017 vid Bergsskolan i Filipstad, i samarbete med voestalpine Precision Strip i Munkfors. Att producera så kostnadseffektivt som möjligt likväl att minimera material som kasseras är något företag idag ser som självklart. På samma gång som detta efterlevs bör även kundnöjdheten maximeras. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av förvärmningsprocessen för gjutlåda och gjutrör.

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Robin Åsenlund; [2018]
  Nyckelord :Infodring; Gjutlåda; Gjutrör; Stränggjutning;

  Sammanfattning : Denna rapport är ett examensarbete utfört på Ovako Bar AB i Smedjebacken, vilket är det avslutade momentet i utbildningen ”Materialteknik med inriktning metallurgi” på Bergsskolan i Filipstad.   Grunden till detta arbete ligger hos ”frysningar” (att stålet slutar rinna från gjutlådan) som företrädesvis sker på yttersträngarna. LÄS MER