Sökning: "bergstrand johan"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden bergstrand johan.

 1. 1. En kvalitativ studie om idrott som integration för nyanlända tjejer - hur fungerar det?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Johan Bergstrand; Benjamin Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Associations; Athletes; Immigrants; Society; Föreningar; Idrottare; Immigranter; Samhälle;

  Sammanfattning : This essay focused on newly arrived girls and in which way they can participate in sports in Sweden, Vasterbotten county. Research shows that newly arrived boys in a much greater number can be a part of sports when they arrive in a foreign country compared to girls. LÄS MER

 2. 2. Den sociologiska krigaren - en studie av amerikanska arméns föreställningar om motståndsgruppers identitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Johan Bergstrand; [2015-06-24]
  Nyckelord :Föreställningar; Identiteter; Amerikanska armén; Motståndsgrupper;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågor: Syftet med denna studie är att undersöka den amerikanska arménsföreställningar om motståndsgruppers identitet i deras manual FM 3-24.2, FM 90-8, FM 7-98,Tactics in Counterinsurgency. LÄS MER

 3. 3. NATO och Motståndsgrupper: vilka funktioner har kommunikation, propaganda, narrativ och identitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Johan Bergstrand; [2015-02-10]
  Nyckelord :NATO; Motståndsgrupper; Media; Kommunikation; Narrativ; Propaganda; Identitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Den väpnade revolutionens socialpsykologi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Johan Bergstrand; [2013]
  Nyckelord :Socialpsykologi i militär strategi; motståndsgrupp; emotion; kognition; kommunikation;

  Sammanfattning : Min uppsats är deskriptiv och inriktar sig på frågan om hur vetenskaplig socialpsykologisk kunskap används för att bekämpa motståndsgrupper i främmande land. Denna kunskap finns dokumenterad i Joint Publication 3-24 Counterinsurgency Operations 05 October 2009, sammanfattad av Joint Chiefs of Staff (den amerikanska militärledningen). LÄS MER

 5. 5. Förbättra SNR i en digital TV-box genom översampling av A/D-omvandlare

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Elektroniksystem

  Författare :Johan Bergstrand; [2010]
  Nyckelord :A D-omvandlare; SNR; FPGA; TV-kort;

  Sammanfattning : Vår uppgift är att undersöka om vi kan förbättra utsignalens kvalité från ett digitalt TV-kort genom att översampla A/D-omvandlare. Vi kommer att programmera vår kod i en FPGA och i den finns enbart 3 stycken multiplikatorer lediga. LÄS MER