Sökning: "bergvärme i flerbostadshus"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden bergvärme i flerbostadshus.

 1. 1. Utredning av potentiell installation av bergvärme

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Albin Grenbäck; [2019]
  Nyckelord :Bergvärme; Fjärrvärme;

  Sammanfattning : A housing society in the municipality of Umeå have under a period found interest in lowering their heating costs for the property. The property consists of 4 buildings in total with 3 of them being a multi-family residential containing 36 apartments in total and one of the buildings is an office building. LÄS MER

 2. 2. Vilket uppvärmningssystem lämpar sig bäst i framtida stadsdelar med låg energianvändning? : En studie av fjärrvärme, bergvärme och solvärme.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Julia Ragnarsson; Therese Derevall; [2017]
  Nyckelord :fjärrvärme; lågenergibyggnader; geovärme; solvärme; LCC;

  Sammanfattning : Bostads- och servicesektorn står för ungefär 40 % av Sveriges. Total energianvändning. En stor andel går till att värma byggnader. Idag är det dominerande uppvärmningssystemet fjärrvärmen i flerbostadshus i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Sänkt energiförbrukning med byte av energisystem eller energieffektivisering : Ekonomisk analys av fjärrvärme, bergvärme och luft-vatten värmepump i äldre fastigheter kontra energieffektiviseringsåtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för kemiteknik

  Författare :Elin Westerberg; [2017]
  Nyckelord :District heating; heat pumps; energy efficiency; energy-consumption; multi-family houses; real estate; economic analysis; Life Cycle Cost; payback.; Fjärrvärme; bergvärmepump; luft-vatten värmepump; energisystem; flerbostadshus; fastighet; ekonomisk analys; återbetalningstid; teknisk livslängd; payback-metoden; livscykelkostnad; energieffektivisering.;

  Sammanfattning : Fjärrvärme är det dominerande uppvärmningssättet för flerbostadshus i Sverige och dess konkurrent är värmepumparna som blivit allt mer effektiva och fått en bättre slagkraft på marknaden. Samtidigt har regeringen satt upp 2020 målen, för att sänka och förbättra Sveriges energianvändning. LÄS MER

 4. 4. Energisparåtgärder i samband med påbyggnad av nya bostäder : En fallstudie av Röda längan i IDA ICE

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Sara Andersson; [2016]
  Nyckelord :BBR; geothermal heating; residential densification; energy; energy demand; energy savings; residential buildings; FTX; IDA ICE; profitability; million programme; reconstruction; Pay-back; extension; renovation; social requirements; extension; volume elements; BBR; bergvärme; bostadsförtätning; energianvändning; energibehov; energibesparing; energiprestanda; energisparåtgärder; flerbostadshus; FTX; IDA ICE; lönsamhet; miljonprogrammet; ombyggnad; Pay-back; påbyggnad; renovering; samhällskrav; tillbyggnad; volymelement; våningspåbyggnad;

  Sammanfattning : I takt med att äldre byggnader i vårt bostadsbestånd blir i allt större behov av omfattande renoveringar, skärps även våra samhällskrav ytterligare. Då gäller det i samband med renovering att finna hela åtgärdspaket som både ger energibesparing men samtidigt är ekonomiskt lönsam. LÄS MER

 5. 5. Bergvärme och solenergi i flerbostadshus : En förstudie över Kv. Uppfarten

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Daniel Lundberg; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER