Sökning: "beroendesjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet beroendesjukdom.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att bemöta patienter med substansberoende : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Cecilie Bjargo Jostrand; Lina Blunck; [2021]
  Nyckelord :Bemötande; beroendesjukdom; omvårdnad; sjuksköterskor; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med substansberoende är benägna att oftare hamna i våldsamma situationer och olyckor som kräver vård än befolkningen i övrigt. Som sjuksköterska kommer bemötandet av denna patientgrupp bli en del av den professionella yrkesrollen, men olika aspekter visar att sjuksköterskor inte inkluderar denna patientgrupp i den jämlika vården. LÄS MER

 2. 2. Hur långtgående är rehabiliteringsansvaret beroende på sjukdom? - Skillnaden på rehabilitering för narkotika- och alkoholmissbruk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Patrik Ceder; [2021]
  Nyckelord :Beroendesjukdom; narkotika; alkohol; rehabiliteringsansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker skillnaden hur långtgående arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är vid olika beroendesjukdomar. I huvudsak berörs alkohol- och narkotikaberoende av sjukdomskaraktär och ett fokus ligger på när rehabiliteringsansvaret avslutas. LÄS MER

 3. 3. Samtalet om missbruk : En kritisk diskursanalys av medias skildring av narkotikamissbrukare

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Mikael Kücükkurt; Markus Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Missbruk; missbrukare; media; diskurs; kritisk diskursanalys; CDA; Fairclough;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att undersöka medias framställning av narkotikamissbruket varigenom vi har undersökt vilken bild av missbrukaren som blir illustrerad. Det empiriska materialet som användes för ändamålet var tio artiklar från tidningarna Aftonbladet och Expressen under året 2018. LÄS MER

 4. 4. Vuxna maskrosbarn berättar : betydelsen av stöd från hälso- och sjukvården under uppväxten

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Matilda Prim; Ida Svensson; [2018]
  Nyckelord :Beroendesjukdom; Lidande; Maskrosbarn; Psykisk sjukdom; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund Barn till föräldrar med psykisk sjukdom och/eller beroendesjukdom drabbas ofta av konsekvenser i form av fysiskt och psykiskt lidande. Om barnet klarar av att bemästra situationen och växa upp till ett välfungerande liv benämns dessa som maskrosbarn. LÄS MER

 5. 5. Attityder till patienter med beroendesjukdom - patienternas och vårdpersonalens upplevelser : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Matilda Bäckström; Sandra Jonsson; [2016]
  Nyckelord :Addiction; attitudes; health personnel; patient; attityder; beroende; patient; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever cirka 300 000 människor idag med ett alkoholberoende, 700 000 personer lever med ett riskabelt bruk av alkohol, samt cirka 55 000 individer skattas för närvarande att leva med narkotikaberoende. Vårdpersonal möter denna stora patientgrupp inom vårdens alla delar. LÄS MER