Sökning: "besatthet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet besatthet.

 1. 1. Insulära loben - spindeln i nätet vid anorexia nervosa : En litteraturstudie med fokus på individer tillfrisknade från anorexia nervosa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Janina Friman; [2018]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; hjärnan; insula; tillfrisknad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flera faktorer samverkar vid utvecklingen av anorexia nervosa och bidrar till sjukdomens komplexitet. Anorexia nervosa karakteriseras av bristande sjukdomsinsikt och låg kroppsvikt på grund av den starka strävan efter en smal kropp. Tillfrisknandet är en lång och svår process. LÄS MER

 2. 2. Demonisk besatthet och exorcism. : En komparativ studie av två böcker som tar upp Klingenberg caset.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Geoffrey Fagge; [2016]
  Nyckelord :authors; writers; demonic possession; exorcism; the alleged case; theological views; scientific theories and religion.;

  Sammanfattning : This study examines how two writers deal with demonic possession and exorcism in their written works that both have a common theme, the same alleged case of possession and exorcism. By comparing these written works I explore if the authors share any common or varying theories on possession and exorcism and investigate if the common theme of the two books has contributed to the authors writing similar books. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors besatthet av skönhet : Att framhäva sin kvinnlighet och få rätt former

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Sörman Marjan; [2015]
  Nyckelord :Beauty; Iran; beauty ideal; Veil; plastic surgery; nose job; Skönhet; Iran; Skönhetsideal; Slöja; Plastikkirurgi; Näsoperation.;

  Sammanfattning : Beauty ideal is a word which can generate strong emotions and the meaning of the ideals differ depending on where you are. The beauty industry has never been more popular than today and the sector is growing increasingly. I therefore decided to return to my country of origin Iran in order to talk to people about their views on beauty. LÄS MER

 4. 4. Fängslad av en hälsohysteri

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :David Pettersson; Sabina Winqvist; [2014-08-27]
  Nyckelord :fokusgrupper; hälsa; kvalitativ innehållsanalys; ortorexia nervosa; personliga tränare;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns det ett fokus på kost och träning, vilket på senare tid har orsakat enslags hälsohysteri kring hur man ska äta och träna. De samhälleliga kroppsideal som framhävsi media, har skapat normer för hur en hälsosam individ bör förhålla sig till mat och träning. LÄS MER

 5. 5. För bra för ditt eget bästa : Ortorexia Nervosa och två sorters självkänsla

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Oscar Schlemowitz; [2014]
  Nyckelord :orthorexia nervosa; eating disorders; self esteem; BMI;

  Sammanfattning : Ortorexia Nervosa (ON) är ett sällsynt förekommande ämne inom dagens forskning. ON behandlar en besatthet av en viss typ av livsmedel som senare leder till social isolering. LÄS MER