Sökning: "besiktningar"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet besiktningar.

 1. 1. Implementation of a digital work procedure for the development and optimization of real estate inspections : An analytical study about digital tools

  Master-uppsats, KTH/Hållbara byggnader

  Författare :Hanna Kindberg; [2020]
  Nyckelord :Development; digitalization; digital tools; efficiency; inspections; surveyors; Besiktning; besiktningsmän; digitala hjälpmedel; digitalisering; effektivisering; utveckling;

  Sammanfattning : The society today is heading towards a digital development and many companies are adopting a more digital way of working. The working procedures used in the industry of real estate inspections are in a need of modernization to keep up with the society’s rate of development. LÄS MER

 2. 2. Planering och integrering av fastighetsförvaltning i byggprocessen för nyproduktionsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Amanda Johansson; Kajsa Sara Maria Persson; [2020]
  Nyckelord :Fastighetsförvaltning; Miljonprogrammet; Förvaltningsplan; Byggprocessen; Hållbarhet; BIM; BIM i fastighetsförvaltning; Midroc; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The study aims to examine if, and how, facility management is considered throughout the construction process of a project, and how it can be improved. The aim is to answer the questions at issue. The questions of issue will be studied with an economic and ecological sustainability perspective. LÄS MER

 3. 3. Alternativ till konventionell ovanjordsprängning i tätbebyggda områden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö; Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Simon Göransson; Marcus Benker; [2020]
  Nyckelord :Sprängning; bergssprängning; hydraulisk spräckning; losshållning; bergborrning; sprängekonomi; markvibrationer;

  Sammanfattning : For many constructions works, the removal of bedrock is required as an initial part of the production. Removing bedrock is complicated, takes a lot of time and entails many risks due to the vibrations that occur during the detonation. The risk of damaging nearby properties is impending. LÄS MER

 4. 4. Detta bör fastighetsägare och fastighetsförvaltare av äldre murverkshus veta om sina fasader

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Arvid Jogefors; Oscar Edh-Welinder; [2020]
  Nyckelord :Murverkshus; Korrosion; Fastighetsägare; Fasad; Fuktskador;

  Sammanfattning : Mellan år 1850 - 1930 var de dominerande arkitekturstilarna i Malmö stad väldigt stuckatur- och detaljrika. Flera av murverksbyggnaderna utförda i dessa stilar har problem med att delar av fasaden går sönder och rasar ned i gatan, vilket utgör en risk för person- och egendomsskador. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av användningsområden för drönare i elkrafttekniska sammanhang

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Johan Jönsson; Alexandar Zaric; [2019]
  Nyckelord :Elkraftsanläggningar; drönarsystem; besiktningar;

  Sammanfattning : Föreliggande rapport har tagits fram på uppdrag av Vattenfall Services Nordic AB. I dagsläget läggs stora resurser på bland annat besiktningar samt inspektioner av långa ledningar och elkraftanläggningar och i många fall används dyra helikoptrar med dyr utrustning för inspektion av olika typer av anläggningars och kraftledningars status. LÄS MER