Sökning: "besiktningar"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet besiktningar.

 1. 1. Planering och integrering av fastighetsförvaltning i byggprocessen för nyproduktionsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Amanda Johansson; Kajsa Sara Maria Persson; [2020]
  Nyckelord :Fastighetsförvaltning; Miljonprogrammet; Förvaltningsplan; Byggprocessen; Hållbarhet; BIM; BIM i fastighetsförvaltning; Midroc; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The study aims to examine if, and how, facility management is considered throughout the construction process of a project, and how it can be improved. The aim is to answer the questions at issue. The questions of issue will be studied with an economic and ecological sustainability perspective. LÄS MER

 2. 2. Alternativ till konventionell ovanjordsprängning i tätbebyggda områden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö; Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Simon Göransson; Marcus Benker; [2020]
  Nyckelord :Sprängning; bergssprängning; hydraulisk spräckning; losshållning; bergborrning; sprängekonomi; markvibrationer;

  Sammanfattning : For many constructions works, the removal of bedrock is required as an initial part of the production. Removing bedrock is complicated, takes a lot of time and entails many risks due to the vibrations that occur during the detonation. The risk of damaging nearby properties is impending. LÄS MER

 3. 3. Undersökning av användningsområden för drönare i elkrafttekniska sammanhang

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Johan Jönsson; Alexandar Zaric; [2019]
  Nyckelord :Elkraftsanläggningar; drönarsystem; besiktningar;

  Sammanfattning : Föreliggande rapport har tagits fram på uppdrag av Vattenfall Services Nordic AB. I dagsläget läggs stora resurser på bland annat besiktningar samt inspektioner av långa ledningar och elkraftanläggningar och i många fall används dyra helikoptrar med dyr utrustning för inspektion av olika typer av anläggningars och kraftledningars status. LÄS MER

 4. 4. Jämförelsestudie: mätning av luftkvalitet och upplevd luftkvalitet

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Johan Ankre; Samantha Sietses; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På uppdrag av REQS som en del i deras projekt “IOTs möjligheter till bättre besiktningar och kontroller i fastigheter och byggnader” skulle mätdatan från deras speciellt framtagna sensorer jämföras med uppfattningen av luftkvaliteten i lokalerna där dessa är placerade. Syftet var att undersöka huruvida bra mätdata kunde garantera om luften upplevdes som positiv samt gav upphov till god hälsa. LÄS MER

 5. 5. Besiktningen – Samma trovärdighet när en säljare beställer den som när en köpare gör det?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jonathan Gyllenberg; Johan Bergengren; Albin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar huruvida man kan likställa en överlåtelsebesiktning beställd av en säljare med en överlåtelsebesiktning beställd av en köpare. Syftet med studien är att genom de olika rättskällorna diskutera problematiken i frågan om en köpare kan ha samma tillit till en överlåtelsebesiktning som är beställd av säljaren som om köparen själv beställt den. LÄS MER