Sökning: "besiktningar"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet besiktningar.

 1. 1. Undersökning av användningsområden för drönare i elkrafttekniska sammanhang

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Johan Jönsson; Alexandar Zaric; [2019]
  Nyckelord :Elkraftsanläggningar; drönarsystem; besiktningar;

  Sammanfattning : Föreliggande rapport har tagits fram på uppdrag av Vattenfall Services Nordic AB. I dagsläget läggs stora resurser på bland annat besiktningar samt inspektioner av långa ledningar och elkraftanläggningar och i många fall används dyra helikoptrar med dyr utrustning för inspektion av olika typer av anläggningars och kraftledningars status. LÄS MER

 2. 2. Investeringar i elnätet : En fallstudie av två lokala elnätsbolags arbete med att möta framtidens behov

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Andersson; [2018]
  Nyckelord :Intäktsram; elnätsbolag; Energimarknadsinspektionen; beslutsfattande; expert;

  Sammanfattning : Sättet som el konsumeras och produceras i Sverige och i världen kommer att ändras de kommande årtiondena. En mer variabel elproduktion ska integreras i vår energimix samtidigt som ett användande av exempelvis elbilar kommer att ändra vårt konsumtionsmönster. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av insatsstöd för räddningstjänsten gällande bostäder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Munzur Aygün; David Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Räddningstjänst; insatser; insatsstöd; examensarbete; ritningsunderlag; bostadsfastigheter; brandteknik; insatskort; framkörningskort; brand i bostad; konstruktion; Fire department; fire brigade; rescue operation; rescue support; thesis; blueprints; apartments; fire technology; rescue card; driving card; fire in apartments; construction; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I dagens Sverige uppmärksammas bränder som sprider sig genom konstruktionen i byggnader allt mer (Johansson, 2015). Hos räddningstjänsten har det förekommit felbedömningar och kunskapsbrist som har resulterat i stora skador. LÄS MER

 4. 4. Rolig lek eller blodigt allvar? : En kvalitativ studie av lekplatssäkerhetsarbete på kommunala lekplatser i Sverige

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för personsäkerhetKarlstads universitet/Centrum för klimat och säkerhetKarlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Centrum för personsäkerhetKarlstads universitet/Centrum för klimat och säkerhetKarlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

  Författare :Joakim Hogen; Ekholm Linn; [2017]
  Nyckelord :Keywords: Playground safety; European playground standards; public business management; playground design; municipal risk reduction; fall injuries; Lekplatssäkerhet; Europiska lekplatsstandarder; offentlig verksamhetsstyrning; lekplatsutformning; lokalt säkerhetsarbete; kommunal riskreducering; fallskador;

  Sammanfattning : Introduction: Injuries due to accidents are an underlying cause for a large proportion of the number of health care visits in Sweden every year. According to statistics from the National Board of Health and Welfare in Sweden (socialstyrelsen.se) between 1308,25 and 1405,66 health care visits per 100. LÄS MER

 5. 5. Kontinuitetsmetoden : Metod för kontiunitetsmätning av jordlinor i högspänningsnät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Christina Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Kontiunitet; kontinuitetsmätning; kontinuitet högspänningsnät;

  Sammanfattning : Sammanfattning                                                           Elförsörjningen är en viktig samhällsfunktion, som vid långa eller stora avbrott kan ge omfattande störningar och ekonomiska förluster. Om stamnätet inte fungerar tillfredsställande ger det stora konsekvenser eftersom det är ”hjärtat” i elnätsstrukturen. LÄS MER