Sökning: "beskärningsskador"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet beskärningsskador.

 1. 1. Status på Skånes alléer : en studie av vitalitet, risker och åtgärder på vuxna alléträd

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Josefin Hardebrink; Mia Nivard; [2011]
  Nyckelord :alléträd; södra Sverige; trädinventering; livskraft hos träd; beskärningsskador; påkörningsskador; säkerhet; åtgärdsförslag;

  Sammanfattning : Alléer har sedan länge varit ett ofta förekommande element längs med vägarna i Skåne och ger ett mycket karakteristiskt inslag i landskapsbilden. De har med tiden och samhällets utveckling dock blivit färre. Deras status kan i många fall vara dålig på grund av ålder, sjukdomar, stressiga miljöer och utbyggnad av vägnätet. LÄS MER

 2. 2. Träd i hårdgjord stadsmiljö : en undersökning av träden på Spårvägsgatans norra sida i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Sandra Paasioja Joelsson; [2010]
  Nyckelord :Träd i stadsmiljö; Hårdgjord; Problem under mark; Spårvägsgatan; Värmeö;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet har varit att undersöka de 26 träden som är planterade på Spårvägsgatans norra sida i Malmö. Detta för att ta reda på varför vissa träd har etablerats sämre än andra. Arbetet är genomfört genom litteraturstudie på träd i urbanmiljö allmänt och inventering av den i examensarbetet gällande platsen. LÄS MER