Sökning: "beskattning av bostäder"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden beskattning av bostäder.

 1. 1. Ideologianalys av en reformerad beskattning av bostäder : En ideologianalys av riksdagsdebatten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jesper Hansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Beskattning av bostäder - Två alternativ för ett mer likformigt och neutralt system

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Niklas Sandberg; [2018]
  Nyckelord :Skatterätt; beskattning av bostäder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skatter är något som debatteras både ofta och flitigt. En skatt som verkar väcka lite extra mycket känslor är den löpande beskattningen av bostäder. LÄS MER

 3. 3. Neutral bostadsbeskattning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Marie Olofsdotter; [2015]
  Nyckelord :skatterätt; bostad; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Var och hur en fysisk person väljer att bo kan bero på många olika saker. Lagstiftarens ambition är att beskattningen av bostaden inte ska vara en faktor som avgör valet av bostad, utan att beskattning av boendet ska vara neutralt, oavsett vilken boendeform man väljer. LÄS MER

 4. 4. Ett neutralt bolagsskattesystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josefin Rosenhall; [2014]
  Nyckelord :ränteavdrag; neutralt bolagsskattesystem; lånat kapital; eget kapital; finansieringsavdrag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skatteplanering genom så kallade räntesnurror har skapat snedvridningar inom bolagssektorn där företag med stora räntekostnader har kunnat minska den beskattningsbara vinsten genom avdrag. Avsaknaden av en tydlig reglering medförde att Skatteverket lade fram en promemoria år 2008 med förslag om en särskild reglering med begränsning av ränteavdrag som främst motiverades av skatteskäl. LÄS MER

 5. 5. Återvinning av industriell restvärme som värdeskapande process : En fallstudie på SSAB EMEA i Borlänge

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik

  Författare :Anna Björnsdotter; [2012]
  Nyckelord :Industrial waste heat; steel industry; district heating; values; SSAB; Industriell restvärme; stålindustri; fjärrvärme; vinster; SSAB;

  Sammanfattning : The industrial sector accounts for a large share of greenhouse gas emissions. To reduce its negative impact on the environment is crucial in the quest for a sustainable future. LÄS MER