Sökning: "beskattning av carried interest"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden beskattning av carried interest.

 1. 1. Ett alternativt sätt att beskatta carried interest - Med utgångspunkt i ekonomisk och finansiell teori samt skatterätt, hur kan carried interest beskattas med beaktande av finansmarknadens generella uppgång?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nicolas Ek; [2021]
  Nyckelord :Carried interest; skatterätt; riskkapital; riskkapitalbolag; Private Equity; rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I vilket inkomstslag carried interest beskattas har fått stor medial uppmärksamhet då det ofta handlar om betydande belopp. Vilket inkomstslag carried interest beskattas i har stor inverkan på skattskyldigs skattebörda och även hur mycket skatteintäkter som inbringas till staten. LÄS MER

 2. 2. Tolkningen av begreppet skatteförmån i ränteavdragsbegränsningsreglerna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Victoria Johansson; [2021]
  Nyckelord :skatterätt; ränteavdragsbegränsningsreglerna; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The so-called interest deduction restriction rules entered into force on 1 January 2009 in order to overcome the tax planning regarding interest deductions used by group companies, that was not covered by the Tax Avoidance Act. Since these rules also provided opportunities for group companies to plan their taxes with internal loans the rules were tightened from 1 January 2013. LÄS MER

 3. 3. Har Sverige ett konkurrenskraftigt bolagsskattesystem? - En komparativ studie i ljuset av koncernbeskattning och ränteavdrag efter implementeringen av Anti-Tax Avoidance Directive

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emelie Anderzén; [2020]
  Nyckelord :skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Previously Sweden has had a generous consolidation system for groups with large deduction possibilities. However, the possibility of interest deductions, among other things, has increasingly been limited due to more important societal interests, such as preventing tax evasion and tax avoidance practices. LÄS MER

 4. 4. "Arbete på annan ort” - En utredning i ljuset av HFD 2018 ref. 31 avseende beskattning enligt 57 kap. 4 § första stycket 2 p. IL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Simon Bärnevåg Åhlin; [2019]
  Nyckelord :skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan Skatteverket drog igång processerna mot nyckelpersonerna bakom riskkapitalfonderna och den höga inkomst de uppbär i form av s.k. carried interest har en rättsutveckling tagit fart på det skatterättsliga området. LÄS MER

 5. 5. Beskattning av aktiva ägare i private equity-fonder : särskilt med avseende på carried interest och fåmansföretagsreglerna (57 kap. IL)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josefine Lennárd; [2016]
  Nyckelord :skatterätt; riskkapital; private equity-fonder riskkapitalfonder ; aktiva ägare nyckelpersoner ; utdelning; carried interest; fåmansföretagsreglerna 57 kap. IL ;

  Sammanfattning : .... LÄS MER