Sökning: "beskriva ett landskap"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden beskriva ett landskap.

 1. 1. Framtidsscenarier för en levande och hållbar landsbygd i det klimatneutrala Sverige : en studie av fem svenska landsbygdskommuner

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ludvig Widestam; [2019]
  Nyckelord :klimatneutralitet; landsbygd; levande; hållbar; backcasting; scenarioanalys;

  Sammanfattning : Sveriges landsbygder står inför stora utmaningar i omställningen till ett hållbart och klimatneutralt samhälle. Samtidigt är landsbygden i många delar av Sverige en avfolkningsbygd där kommersiell och offentlig service läggs ner till följd av effektiviseringar och en förändrad demografisk utveckling. LÄS MER

 2. 2. Mönsterspråk för löparvänlig stad : ett första steg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Zara Moberg; [2019]
  Nyckelord :kreativ metod; analys genom syntes; fenomenologi; landskapsarkitektur; stadsplanering; löpning;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att skapa ett mönsterspråk för löparvänlig stad och därigenom ge exempel på användning av mönsterspråk som format för att beskriva upplevelse av landskap. Hur vi vistas i landskap avgör hur vi upplever landskap. LÄS MER

 3. 3. Interkulturell kommunikation : En kvalitativ studie på biltestverksamheten i norr

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sandra Ek; Josef Rönnholm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Årligen återkommer internationella aktörer med stora namn inom fordonsbranschen till norra Sveriges inland för att testa sina produkter på snö och is. Vintertid är Arjeplogs kommun ett ledande center för fordons- och komponenttester. LÄS MER

 4. 4. Resiliens i urbana landskap : en programmering av natur-based solutions med tillämpning vid Alnälven i Oslo

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Martina Rehn; Sofi Unnersjö; [2018]
  Nyckelord :Ecotones; ekosystem; Ellen Braae; flödesvariationer; idéupplägg; idéförslag; konnektivitet; kontext; landskap; narrativ; Nature-based Solutions; Oslo; open-ended; programmering; resiliens; skötsel; succession; transformation; älv;

  Sammanfattning : Samtida diskussioner inom landskapsplanering och förvaltning argumenterar för behovet av att utveckla nya tillvägagångssätt, vilka förhåller sig till växande globala samhällsutmaningar som klimatförändringar och urbanisering. Det verkar tydligt att det finns ett behov av angreppssätt inom planering och förvaltning som innefattar flera skalor, även om uppdraget består i att lösa ett lokalt problem. LÄS MER

 5. 5. Geomorfologisk klassificering och kartering av Fårö kust, Gotland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Alexandra Engström Johansson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den svenska ön Fårö, belägen norr om Gotland i sydvästra Östersjön, är ett populärt turistmål känt för sitt unika landskap och säregna landformer. Den siluriska kalkstensberggrunden reflekteras i den varierade kustlinjen av alternerande uddar och vikar av olika geomorfologisk karaktär. LÄS MER