Sökning: "beskriva sig själv på engelska"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden beskriva sig själv på engelska.

 1. 1. När du börjar känna dig yr och svag, En kvalitativ studie av pro-anasidor på Internet

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Cecilia Sjöström; Tove Svantesson; [2008-05-27]
  Nyckelord :Pro-ana; Anorexia Nervosa; Internet; coping;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att beskriva några pro-anasidors upplägg och innehåll samt att försöka beskriva och förstå vilken funktion dessa sidor har för användarna utifrån ett copingperspektiv. Vi har utgått ifrån följande frågeställningar:• Vad är en pro-ana sida?• Vilket/vilka budskap har pro-ana sidor?• Till vilka vänder sig pro-anasidor och vilka använder dem?• Vilken funktion fyller pro-anasidorna för användarna utifrån ett copingperspektiv, enligt användarna själva och enligt professionella som möter dem?Vi har byggt undersökningen på intervjuer med sex användare av pro-anasidor, två professionella som arbetar med anorexia och bulimi samt på observationer av två svenska och fyra engelska pro-anasidor. LÄS MER

 2. 2. Vårdpersonalens kunskaper om och attityder till hiv/aids samt hur omvårdnaden påverkasEn systematisk litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Maria-Therese Johansson; Linda Tallbo; [2004]
  Nyckelord :vårdpersonal; kunskap; attityder; villighet att vårda; påverkan på omvårdnadshandlingar;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vårdpersonalens kunskap och attityder till personer med hiv/aids samt hur omvårdnaden av dessa patienter påverkades.Datainsamlingsmetoden var datoriserad och manuell sökning. LÄS MER