Sökning: "beskrivande idéanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden beskrivande idéanalys.

 1. 1. NORMALISERINGSPROCESS En jämförande idéanalys av Front National och Sverigedemokraterna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sean Scull; [2020-06-22]
  Nyckelord :Front National; Sverigedemokraterna; etnisk nationalism; medborgerlig nationalism; normaliseringsprocess;

  Sammanfattning : Front National och Sverigedemokraterna är två partier som uppnått framstående valframgångar. Flera studier har redan gjorts om Front National och Sverigedemokraternas ideologi, om att förstå partiernas normaliseringsprocess och hur valframgångarna förklaras. LÄS MER

 2. 2. Surrogatmödraskap i svensk partipolitik - en beskrivande idéanalys av Moderaternas och Socialdemokraternas idéutveckling under 2010-talet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Wolters; [2020]
  Nyckelord :Surrogatmödraskap; surrogatmoderskap; idéanalys; idealtyper; Socialdemokraterna; Moderaterna; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Surrogate motherhood is a relatively controversial method of assisted reproduction, as it raises ethical questions about the potential risk of exploitation versus the right to self-determination, if it is done with the child’s best in mind and whether or not it is problematic for the family constellation. The purpose of this paper is to examine the approach to altruistic surrogate motherhood in Swedish party politics throughout the 2010’s, looking at the Moderate Party and the Social Democratic Party. LÄS MER

 3. 3. Den ofrivillige europén? En analys av Vänsterpartiets inställning till EU som politisk arena

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Beata Sjöstedt; [2020]
  Nyckelord :Vänsterpartiet; europeisering; Robert Ladrech; beskrivande idéanalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In their 2019 election campaign for the European Parliament (EP) the Swedish radical left party Vänsterpartiet decided to drop their demand that Sweden should leave the European Union (EU). One of the reasons given for this change was a criticism of Brexit. LÄS MER

 4. 4. Källa på det? – En beskrivande studie om Sverigedemokraternas användning av expertkunskap inom klimat- och kriminalpolitisk riksdagsdebatt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tobias Sjöblom; [2020]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; högerpopulism; klimatpolitik; kriminalpolitik; evidensbaserat beslutsfattande; riksdagsdebatt; Christina Boswell; politisk funktion av expertkunskap; neoinstitutionalism; valensfrågor; beskrivande idéanalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : While the schism between the Swedish Democrats and the scientific community is a well-known fact, the demand for scientific evidence in policymaking is growing ever more evident. By textual idea analysis, this thesis explores the scientific usage of the Swedish Democrats in the context of climate change and crime policy. LÄS MER

 5. 5. Världens mest hållbara och integrerade region? En idéanalys av nordiskt miljö- och klimatsamarbete

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linda Kivi; Lovisa Edvardsson; [2020]
  Nyckelord :Nordiska ministerrådet; Norden; klimatförändringar; miljö; samarbete; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De nordiska länderna vill visa ledarskap på miljö- och klimatområdet. Detta är budskap som framkommer i Nordiska ministerrådets publikationer. Rådet framställer Norden som en föregångsregion i världen i hållbarhetsfrågor och de vill att resten av världen följer Nordens exempel i miljö- och klimatarbetet. LÄS MER