Sökning: "beskrivning av processer"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden beskrivning av processer.

 1. 1. ”Svårigheterna märks redan när de ska jobba med texter" : Sju mellanstadielärares beskrivning av sitt arbete med elever i läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Amilia Byström; Sofie Björell; [2021]
  Nyckelord :Reading and writing difficulties; intermediate grades; middle-school teachers; working methods; Läs- och skrivsvårigheter; mellanstadiet; mellanstadielärare; arbetsmetoder;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka lärares uppfattningar om läs- och skrivsvårigheter hos elever på mellanstadiet och hur mellanstadielärare uppger att de arbetar med dessa elever. Det teoretiska ramverk som ligger till grund för studien är kognitiva processer och läsningens fem utvecklingsdimensioner. LÄS MER

 2. 2. MeddiGuard : Säkerhet och trygghet har fått ett nytt namn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Alexander Lossev; Christopher Johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Följande rapport är en beskrivning av processen, resultatet och reflektionen kring det projektsom genomfördes i samverkan med Medarca AB HT-2020 till VT-2021. Projektet har varit inriktat på äldrevården, specifikt det särskilda boendet. Ochmedicinhanteringen är en viktig del av vårdarbetet i denna sektor. LÄS MER

 3. 3. En förstudie till alternativt produktionssystem för lågvolymspinjonger

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Viktor Johansson; Omar Ali; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : GKN ePowertrain i Köping är ett företag inom bilindustrin som tillverkar system för fyrhjulsdrifttill personbilar. I och med detta kommer även krav om att leverera reservdelar, även efteravslutad serieproduktion. Behovet av reservdelar från kunderna varierar kraftigt och är svåra attförutse. LÄS MER

 4. 4. Felsökning : En förstudie inom organisationsförändring hos Värmevärden i Nynäshamn AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :MaiLi Schönning; [2021]
  Nyckelord :Organisational change; work alone; troubleshooting; operators; district heating; development; safety work; leadership; Organisationsförändring; ensamarbete; felsökning; operatör; kraftvärmeverk; utveckling; säkerhetsarbete; ledarskap;

  Sammanfattning : Dagens uppvärming av hus kan ske med fjärrvärme och bakom leveransen av fjärrvärme finns det oftast en anläggning med en panna och operatörer som ska säkerställa driften så att hushållen får möjlighettill uppvärming. Vid eventuella störningar i anläggningen är det viktigt att operatörerna får möjlighet att felsöka problemet och därmed säkerställa driften av pannan, vilket ställer krav på felsökningen som operatörerna utför. LÄS MER

 5. 5. Spelets regler : om postdemokrati och spelpolitik i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Liisa Norén; [2020]
  Nyckelord :Postdemocracy; Crouch; Mouffe; the political; gambling bodies; Svenska Spel; monopoly; political participation; Postdemokrati; Crouch; Mouffe; spelbolag; Svenska Spel; monopol; politiskt deltagande;

  Sammanfattning : Sociologen Colin Crouch beskrev i sin bok ”Post-democracy” från 2004 om en demokrati i förändring, i rörelse bort från den dialogen mellan samhällsaktörer som demokratin tidigare byggt på, för att i ett postmodernt samhälle istället hamna i händerna på en politisk- och företagselit. Denna kvalitativa fallstudie tar sin ansats i begreppet postdemokrati för att studera datainsamlingen av samspelet mellan svenska staten, spelbolag och andra aktörer kring genomförandet av en ny spellag som började gälla i Sverige 1 januari 2019. LÄS MER