Sökning: "beskrivning ett sjukhus"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden beskrivning ett sjukhus.

 1. 1. Vård av personer med demenssjukdom på sjukhus : En litteraturöversikt om vårdpersonals upplevelser

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Ellen Hansen; Lisa Jansohn; Gabriel Korodi; [2021]
  Nyckelord :Dementia; ethical dilemmas; experiences; hospital; nursing staff; person-centered care; Demenssjukdom; etiska dilemman; personcentrerad vård; sjukhus; upplevelser; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Varje år insjuknar omkring 10 miljoner personer i världen i en demenssjukdom. Dessa personer behöver ibland vårdas på sjukhus på grund av olika akuta försämringar. Sjuksköterskor behöver arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt för att kunna tillgodose alla de behov en person med demenssjukdom har. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenhet av närståendes närvaro vid hjärt- och lungräddning

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Alma Folke; Nathalie Persson; [2021]
  Nyckelord :erfarenhet; hjärt-och lungräddning; närstående; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Närståendes närvaro vid hjärt-och lungräddning har varit en vetenskaplig diskussion sedan 1980-talet. I de etiska riktlinjerna för hjärt-och lungräddning står det att närstående ska få möjlighet att närvara om det inte påverkar utförandet negativt. LÄS MER

 3. 3. Livet efter hjärtstopp : En litteraturstudie om patienters erfarenheter efter att ha överlevt ett hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Karlsson; Irini Nikolaidou; [2021]
  Nyckelord :Plötsligt hjärtstopp; Patienter; Erfarenheter; Hälsa; Livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: 2019 drabbades 8804 individer av plötsligt hjärtstopp på och utanför sjukhus i Sverige, av dessa är det 1532 som överlever. Idag är det allt fler som överlever hjärtstopp tack vare ökat antal utbildningar inom både sjukvården och i samhället, men även tack vare tillgången till fler hjärtstartare. LÄS MER

 4. 4. Se upp, här kommer Covid-19 pandemin, hur fungerar det systematiska arbetsmiljöarbetet : En kvalitativ studie om hur chefer arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet under Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Gabriella Andersson; Ebba Merin; [2021]
  Nyckelord :Systematic environment work; Covid-19 pandemic; leadership; work environment; healthcare staff; Systematiskt arbetsmiljöarbete; Covid-19 pandemin; chefskap; arbetsmiljö; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hösten år 2019 bröt Covid-19 viruset ut i Kina och kom att klassas som en pandemi. Hela samhället påverkas, men i frontlinjen av pandemin står vårdpersonalen. Deras arbetsmiljö påverkas kraftigt på grund av att patientintaget ökat och de förväntas utföra högklassig vård. LÄS MER

 5. 5. Cykelpendling till Blekingesjukhuset : Främjande och hindrande faktorer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Dan Ellmén; [2021]
  Nyckelord :Blekingesjukhuset; cykling; cykelpendling; cyklingsfrämjande faktorer; hälsa; miljöpåverkan; AT; Active Travel; aktivt resande;

  Sammanfattning : Dagens samhälle belastas av transportrelaterade utsläpp av växthusgaser, trängsel i tätorter och ohälsa på grund av stillasittande, något som cykelpendling skulle kunna motverka. Syftet med denna rapport har därför varit att kartlägga pendlingsvanor hos anställda vid Region Blekinges sjukhus i Karlskrona, samt ta reda på vilka faktorer som hindrar respektive främjar cykelpendling till arbetsplatsen. LÄS MER