Sökning: "beslutsfattande"

Visar resultat 1 - 5 av 2069 uppsatser innehållade ordet beslutsfattande.

 1. 1. Hållbar utveckling - en systematisk litteraturstudie om undervisning och lärande i förskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Caroline Lundberg; Nina Taserud; Yongfeng Gu; [2024-02-26]
  Nyckelord :hållbar utveckling; förskola; lärande; undervisning; utbildning; delaktighet; inflytande;

  Sammanfattning : Syftet var att synliggöra de faktorer i förskolans utbildning som stödjer och främjar för barns lärande i hållbar utveckling enligt viss tidigare forskning. Det undersöktes vilka undervisningsmetoder inom utbildningen för hållbar utveckling som var i majoritet, hur framträdande de tre hållbarhetsdimensionerna var i tidigare forskning och hur barns delaktighet inflytande barnen anses haft. LÄS MER

 2. 2. Datadrivet beslutsfattande och kompetensutveckling: En intervjustudie om databaserad beslutsfattning och kompetensutveckling i fotbollsorganisationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Theodor Egnell; Noah Simonsson; [2024-02-13]
  Nyckelord :Datadrivet beslutsfattande; Datadriven rekrytering Dataanalys; Kompetensutveckling; RBV; BDA; Fotbollsorganisationer;

  Sammanfattning : This study explores the shift in football recruitment from traditional scouting to data-driven methods, focusing on Sweden. It investigates how football organizations can enhance competency for effective data-driven recruitment. LÄS MER

 3. 3. Glöm inte bort mig: Palliativ vård ur barnets synvinkel : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Matilda Olsson; Emelie Markensten; [2024]
  Nyckelord :Barn i palliativ vård; litteraturöversikt; livsvärld; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård strävar efter att förbättra livskvaliteten när botande åtgärder inte längre är möjliga. Pediatrisk palliativ vård regleras av lagar som betonar barnets delaktighet i beslutsfattande. Denna inriktning saknar för närvarande specialiststatus inom den svenska sjukvården. LÄS MER

 4. 4. Ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att samverka med polismyndigheten i ärenden som involverar patienter med psykisk ohälsa

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anders Karl-Erik Willysson; Sandra Lilja; [2024]
  Nyckelord :Ambulance nurse; collaboration; teamwork; Police Authority; mental ill-health.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett generellt växande problem och en ökning i antalet ärenden indexerade som psykisk ohälsa har noterats de senaste åren. Ambulanssjukvården och polismyndigheten samverkar vid olika händelser, för att säkerställa adekvat utförande av samhällsuppdrag. LÄS MER

 5. 5. Bidragsautomaten : En idealtypsanalys av demokratiska värden vidautomatiserat beslutsfattande i Trelleborgs kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Cecilia Hammar; [2024]
  Nyckelord :Digitalisering; automatiserat beslutsfattande; handläggning; RPA; förvaltningspolitik; automatiserad handläggning; demokrati; demokrativärden; demokratisk digitalisering;

  Sammanfattning : Trots att Sverige än så länge saknar en standard för hur intelligenta datorer får användas i offentlig sektor, så använder en allt större mängd myndigheter automatiserade beslutssystem i ärenden mot privatpersoner. Vetskapen om dessa system är låg hos den generella befolkningen, vilket riskerar göra det svårt för människor att ta till vara på sina intressen. LÄS MER