Sökning: "beslutsfattande"

Visar resultat 1 - 5 av 1890 uppsatser innehållade ordet beslutsfattande.

 1. 1. Operationssjuksköterskors copingstrategier i kritiska skeden

  Magister-uppsats,

  Författare :Linn Johansson; Rebecca Karlsson; [2023-04-20]
  Nyckelord :Scrub nurse; non-technical skills; situational awareness; decision making; intraoperative stress; critical stages; coping strategies;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationssjuksköterskor har en grund i icke-tekniska färdigheter för att arbeta patientsäkert i en operationssal. I salen är det flera faktorer som påverkar samspelet i operationsteamet under ett kritiskt skede. LÄS MER

 2. 2. ICKE-FARMAKOLOGISKA OMVÅRDNADSÅTGÄRDER SOM MINSKAR BARNS RÄDSLA OCH SMÄRTA VID NÅLRELATERADE PROCEDURER

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennie Britmer Tillenius; Wret Clarissa; [2023-03-15]
  Nyckelord :Barn; nålrelaterade procedurer; rädsla; smärta; vårdlidande; barncentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nålrelaterade procedurer är mer vanligt förekommande i barndomen än i vuxen ålder. Många barn förknippar nålstick med rädsla och smärta, vilket kan resultera i ett vårdlidande som går att motverka med evidensbaserade farmakologiska och ickefarmakologiska omvårdnadsåtgärder. LÄS MER

 3. 3. Artificiell Intelligens vid rekrytering. En kvalitativ studie om hur Artificiell Intelligens påverkar beslutsprocessen vid rekrytering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maja Hagman; Wilma Deleryd; [2023-02-16]
  Nyckelord :AI; Artificiell Intelligens; beslutsfattande; rekrytering;

  Sammanfattning : Artificiell Intelligens, AI, används allt mer frekvent i samhället. På senare tid har tekniken även börjat tillämpas inom ramen för personalrekrytering, där personlighets- och kompetenstester, cv-skanning och intervjurobotar nyttjas. LÄS MER

 4. 4. Betydande delaktighet : En litteraturöversikt av anhörigas erferanheter vid vårdplaneringssamtal

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hanna Buskas; Nathalie Andersson Granfors; [2023]
  Nyckelord :Care plan meeting; general literature review; nursing home; participation; relatives experience; Allmän litteraturöversikt; anhörigas erfarenheter; delaktighet; vårdboende; vårdplaneringssamtal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delaktighet erfars av de äldre när de har en stöttande anhörig vid sin sida, och en god relation till sjuksköterskor finns. Sjuksköterskor erfar delaktighet som en balansgång mellan att vara rak och ärlig och att vara sensibel, men de ser det som ett kall att lära känna de äldres livshistoria och öka deras delaktighet. LÄS MER

 5. 5. Governance and decision-making : Lessons from three French eco-villages

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Gwenaël Bertrand; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In a context of rising environmental pressure and slow societal changes in response, the emergence of ecovillages comes as a small-scale solution to actively propose sustainable alternatives to the modern consumerist society. The human factor plays a key role in enabling such ecovillages to last. LÄS MER