Sökning: "beslutsfattning"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade ordet beslutsfattning.

 1. 1. Triage på akutmottagningen – en litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter & strategier samt faktorer som påverkar processen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erina Nilsson; Mathilda Roos; [2022-01-19]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Erfarenhet; Triage; Akutmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: På en akutmottagning bedrevs akutsjukvård och omhändertagande för patienter som inkommit på egen hand eller via ambulans. Bedömning och behandling utövades av olika sjukvårdsprofessioner där bland annat sjuksköterskor hade en central roll i första bedömningen. LÄS MER

 2. 2. Hur kan utmaningar inom riskhantering hanteras med business intelligence : Effektivisera presentation av data och beslutsfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Ellen Ahlrik; [2022]
  Nyckelord :Business intelligence; beslutsfattarstöd; informationssäkerhet; riskhantering; verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : Detta kapitel ger en kort sammanfattning av hela arbetet. Där problemet och resultatet presenteras för att ge läsaren en grundläggande bild till hela arbetet.  Idag sker en snabb globalisering av IT. I takt med denna snabba globalisering ökar även hotet mot informationssäkerheten. LÄS MER

 3. 3. Personalnyckeltalens betydelse i beslutsprocesser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Moa Gadelius; [2022]
  Nyckelord :Key performance indicators; decision making process; rational choice theory; the rational decision-making process; bounded rationality; Personalnyckeltal; beslutsprocess; rationell beslutsteori; rationell beslutsprocess; begränsad rationalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem  Det har blivit mer vanligt att räkna på de mänskliga resurserna i organisationer, vilket har lett till att HR-avdelningen har fått en mer strategisk roll och tagit avstånd från att bara varit en administrativ stödfunktion. Människor är de som organiserar beslutsfattning och agerar utefter beslutsproblem varav det behövs kompetent personal, regler och struktur. LÄS MER

 4. 4. TAKTISKT BESLUTSFATTANDE – EN KULTURKROCK? : En fallstudie i hur beslut fattas på lägre taktisk nivå under övning.

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Lars-Erik Midbrandt; [2022]
  Nyckelord :Beslutsfattande; Naturalistic Decision Making; Tempo; Planeringsmetod; Dynamisk beslutsfattning;

  Sammanfattning : Militär beslutsfattning präglas av: tidspress, oklarheter, stress och en föränderlig miljö. Trots den inneboende dynamiken i strid visar tidigare forskning att militära beslutsfattare tenderar att använda sig av analytiskt beslutsfattande. LÄS MER

 5. 5. Stämmer myterna om sektorsskillnader? En jämförande studie av HR-chefers upplevelser av HR-arbete inom privat och offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Nicole Svensson; Ida Olsson; [2022]
  Nyckelord :HR-arbete; HR-chefer; Offentlig sektor; Privat sektor; HRM; Strategisk HRM; Beslutsfattning; Organisationsutveckling; Social Sciences;

  Sammanfattning : HR-arbete är ett omfattande och mångsidigt område som varierar mellan olika organisationer. Det existerar flera myter och fördomar om arbete i offentlig sektor och denna studie fokuserar på att utmana dessa. LÄS MER