Sökning: "beslutsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 255 uppsatser innehållade ordet beslutsprocess.

 1. 1. Finans – Motiv bakom ett beslut

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan; Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Igor Persson; [2019-03-19]
  Nyckelord :Finans; Komfortmätning; Bostadsbolag;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka om bostadsbolags beslutsprocess för införande avkomfortmätning sammanfaller med de argument som framhålls. Argumenten som framhålls är;ekonomi, rättvisa och miljö... LÄS MER

 2. 2. Fastighetsmäklares beslutsprocess : Beslut vid värdering av bostadsfastigheter och fastställande av utgångspris

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Maja Persson; Carl-Adam Ryeskog; [2019]
  Nyckelord :Fastighetsmäklare; bostadsfastighet; beslutsprocess; värdering; värdehöjande faktorer; utgångspris.;

  Sammanfattning : Titel: Fastighetsmäklares beslutsprocess - Beslut vid värdering av bostadsfastigheter och fastställande av utgångspris. Problembakgrund: En bostadsaffär är för många privatpersoner den största affären i livet. LÄS MER

 3. 3. Patientens upplevelser av symtom i samband med en akut hjärtinfarkt : En integrativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Liza Alvelid; Katarina Stenvik; [2019]
  Nyckelord :Acute myocardial infarction; symptoms and experience;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Hjärtinfarkt kan vara livshotande och kräver omedelbar sjukhusvård. För att reducera skada på hjärtat är det viktig att patienten kommer till omedelbar reperfusionsbehandling. LÄS MER

 4. 4. En organisation inom offentlig verksamhet

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Marie-Louise Helgén; Eva Thimgren Varenius; [2019]
  Nyckelord :Kultur; etik; ledarskap;

  Sammanfattning : Titel: Organisation inom en offentlig verksamhet Syfte: Syftet är att undersöka organisationens beslutsprocess gällande en sjuksköterskas tillstånd att operera malignt melanom och bröstcancer trots avsaknad av formell och reell kompetens. Syftet är också att undersöka om detta är till gagn för patienter. LÄS MER

 5. 5. När kartan inte passar terrängen - en fallstudie om projektet Västlänkens beslutsprocess, medborgardialogens betydelse och motståndets upphov

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Andréa Torpheimer; Rebecca Öhlund; [2018-06-14]
  Nyckelord :beslut; beslutsprocesser; Västlänken; Garbage can modellen; särkoppling; medborgardialog; motstånd;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva och ge djupare förståelse förbeslutsprocessen som omger projektet Västlänken.Teori: Studien utgår från Cohen, March och Olsens (1972) Garbage can modell ochdess fyra strömmar för att belysa studiens intressefrågor. LÄS MER