Sökning: "beslutsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 326 uppsatser innehållade ordet beslutsprocess.

 1. 1. Organisationers beslutsprocess kring yrkestitlar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Bäck; [2022-02-16]
  Nyckelord :Yrkestitlar; Nyinstitutionell teori; Social identitetsteori; Branschstandard; Institut;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Mellanchefens empowerment - i relation till toppchefen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonatan Blomquist; Isabelle Johansson; [2022]
  Nyckelord :decision-making process; empowerment; legitimacy; mandate; middle manager; organizational hierarchy; beslutsprocess; empowerment; legitimitet; mandat; mellanchef; organisationshierarki;

  Sammanfattning : Mellanchefens roll inom organisationer är komplex. Som mellanchef förväntas du vara den som ska kontrollera den operativa verksamheten, samtidigt som du blir kontrollerad av toppcheferna. Inom managementlitteraturen används begreppet empowerment för att beskriva en individs inflytande inom en organisation. LÄS MER

 3. 3. Planerade aktiviteter i förändring : Studie om förskolans aktiviteter med pedagogiskt syfte

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jacob Hakelius; [2022]
  Nyckelord :Förskola; pedagogik; beslutsprocess;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa hur och vad förskollärare tänker på för faktorer när de utformar planerade aktiviteter, sedan vad förskollärarna tänker runt de aktiviteter de utövar. Studien granskar förskollärarnas sätt att tänka i koppling till när de får utmaningen att utforma en optimal aktivitet för barnen i fråga och som tillfredsställer styrdokumentens krav. LÄS MER

 4. 4. En fallstudie om den finansiella, strategiska och personliga inverkan på SKF:s investeringsbeslut

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Tullock; Oskar Recina; William Fredriksson; [2021-11-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Om ett företag ska förbli lönsamt behöver investeringar göras. Företag har begränsade resurser vilket gör att de måste prioritera vilka investeringar de ska ta sig an. För att avgöra vilka investeringar ett bolag ska genomföra, som uppnår bolagets finansiella och strategiska mål, analyseras tillgängliga investeringsmöjligheter. LÄS MER

 5. 5. Digitaliseringens direkta och indirekta effekt på styrning - En kvalitativ studie av hur digitaliseringen påverkat styrningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Nilsson; David Olsson; [2021-09-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Digitaliseringen har på ett revolutionärt sätt utvecklat samhället och påverkar idag alla delar av samhället. En förändring som blir särskilt tydlig bland företag, där konkurrenskraften i stort sett beror på förmågan att anpassa sig till nya teknologier. LÄS MER