Sökning: "beslutsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 283 uppsatser innehållade ordet beslutsprocess.

 1. 1. Demokratisk stadsförnyelse? – En kritisk utvärdering av bostadspolitiska beslutsprocesser i Malmö stad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Homander; [2020]
  Nyckelord :Stadsplanering; demokrati; beslutsprocess; inkludering; ansvarsutkrävande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay highlights the increasingly complex decision-making process surrounding urban renewal. The essay critically evaluates Malmö municipality and their implementation of two decision-making models within urban renewal. In particular, the essay highlights the importance of the democratic values inclusion and public accountability. LÄS MER

 2. 2. Vad ligger bakom valet av projektmetod? : En kvalitativ fallstudie om potentiella påverkansfaktorer i beslutsprocessen gällande valet av projektmetod bland organisationer

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Caroline Grufvelgård; [2020]
  Nyckelord :Project Management; Decision Process; Sustainability; Management Fashion; Interorganizational imitation; Innovation Diffusion; Projektledning; Beslutsprocess; Hållbar utveckling; Management Fashion; Interorganisationsimitation; Innovationsdiffusion;

  Sammanfattning : Projekt har använts av människor sedan början av sin tid och är idag en vanlig arbetsform bland många branscher och organisationer. Projekt är inte bara effektiva när det kommer till att åstadkomma resultat utan också för att implementera organisatoriska förändringar och anses således spela en viktig roll i införandet av hållbar utveckling bland organisationer. LÄS MER

 3. 3. Business Intelligence påverkan på beslutsprocesser : En undersökning av BI-systemens påverkan på beslutsprocesser och förändring av beslutsunderlaget hos en organisation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi; Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Aron Berhane; Mohamad Nabeel; [2020]
  Nyckelord :Decision; decision making process; BI-system; data analysis; data quality; human factor.; Beslut; beslutsprocess; beslutsunderlag; BI-system; dataanalys; datakvalitet; mänskliga faktorn.;

  Sammanfattning : Business Intelligence-systems are well embedded in the daily work of managers in the organizations today. These systems have a significant impact on the management of big data as well as assisting managers in making decisions. LÄS MER

 4. 4. Utdelning av gratis halkskydd till kommuners seniorer : En textanalys av kommuners beslutsprocess

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för klimat och säkerhet (from 2013)

  Författare :Yosra Ben Jabli El Harrak; [2020]
  Nyckelord :Fallolyckor; risk; seniora; förebyggande; intervention; beslutsteori; beslutsprocess.;

  Sammanfattning : Inledning: I Sverige kan vintrar medföra långa perioder av is och snö som i sin tur leder till en ökning av fallolyckor på grund av halkan. Seniorer drabbas mest av denna fenomen, vilket leder till ett stort lidande för den enskilde och enorma samhällskostnader för samhället. LÄS MER

 5. 5. En undersökning av rationaliteten i perspektivstudiens beslutsprocess

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Tomas Siverstig; [2020]
  Nyckelord :perspektivstudien; beslutsteori; rationellmodell; begränsad rationalitet; militär förmågeutveckling;

  Sammanfattning : Internationella och nationella omvärldsanalyser beskriver att omfattande omställningar i den militära förmågan kan krävas då behov och utmaningar förändras med allt högre hastighet t.ex. avseende teknikutvecklingen eller de ekonomiska, politiska och demografiska förhållandena. LÄS MER