Sökning: "beslutsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 263 uppsatser innehållade ordet beslutsprocess.

 1. 1. Tillit och beslutsprocesser i en digitaliserad värld : Hur resebyråernas hemsidor påverkar kunders tillit i deras beslutsprocesser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Darren Constantine Yusof-Ioannidis; Shayan Nilfouroushan; [2019]
  Nyckelord :Trust; Travel Agencies; E-commerce; Customers; Websites; Design; Navigation; Security; Decision-Making Process; Tillit; Resebyråer; E-handel; Kunder; Hemsidor; Design; Navigation; Säkerhet; Beslutsprocesser;

  Sammanfattning : Customers today use travel agencies that exist on the internet more frequently. However, what makes the customer trust a specific website? The purpose of this study is to examine if a customers’ trust towards a travel agency is affected by the agency’s website and the role trust plays in customers’ decision-making process. LÄS MER

 2. 2. "Detta är guldkanten på mitt liv" - En kvalitativ studie om pensionärers erfarenheter av att lönearbete under pensionen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ida Lindgren; Linnea Sedström; [2019]
  Nyckelord :yrkesverksam pensionär; karriärutveckling; brytpunkt; pension; meningsfullhet;

  Sammanfattning : Allt fler personer väljer att arbeta högre upp i åldrarna genom att kombinera pensionen med lönearbete. Med ett individ- och karriärutvecklingsperspektiv som utgångspunkt kan lönearbete under pensionen anses vara en viktig komponent i livet och karriären. LÄS MER

 3. 3. Farmers’ choice of seed strategy : a case study of farmers’ operational decision making

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Angelica Lindkvist; Ida Ottosson; [2019]
  Nyckelord :decision making; operational decision making; farmers’ decision making; social capital; social network; trust; farmsaved seed; certified seed;

  Sammanfattning : Farmers make challenging and complex decisions almost every day. The focus of this study is farmers’ choice of seed. They can choose to buy certified seed, use seed that they clean from the previous year’s harvest or use a combination. LÄS MER

 4. 4. A study of the exploration/exploitation trade-off in reinforcement learning : Applied to autonomous driving

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ruwaid Louis; David Yu; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A world initiative was set in motion for decreasing the amount of traffic accidents. Autonomous driving is a field which contributes to the initiative. Following report examines exploration/exploitationtrade-off in reinforcement learning applied to decision making in autonomous driving. LÄS MER

 5. 5. Jag möts av destinationsmarknadsföring dagligen på sociala medier : En studie om konsumenternas tolkning av destinationsmarknadsföring på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Jessica Vaca Vaca; Patricia Tanaveerapong; [2019]
  Nyckelord :Destination marketing; Social Media; Qualitative method; WOM; eWOM; Social Media Marketing; The Buyer Decision Process; Personal Characteristics Affecting Consumers Behavior; Push- and Pull Factors; Destinationsmarknadsföring; sociala medier; kvalitativ metod; sociala media marketing; WOM; eWOM; Konsumentens beslutsprocess; Personliga egenskapers påverkan på konsumenternas köpbeteende; Push- och Pull faktorer;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har det blivit allt vanligare för konsumenter att använda sig av sociala medier, främst inom turismindustrin. Det är vanligt för konsumenter att idag stöta på nya destinationer och att viljan av att resa uppstår genom sociala medier. LÄS MER