Sökning: "besnik mustafa"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden besnik mustafa.

 1. 1. Invandrarungdomar utan sysselsättning : en studie av arbetslösa invandrarungdomars attityd gentemot sig själva och den svenska arbetsmarknaden

  Magister-uppsats, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Besnik Mustafa; [2009]
  Nyckelord :unemployed; youth; immigrants; ethnicity; discrimination; employment; attitudes; social network; arbetslös; ungdom; invandrare; etnicitet; diskriminering; attityd; socialt nätverk; Unemployed; youth; immigrants; ethnicity; discrimination; employment; attitudes; social network;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to increase knowledge about what the lives of the unemployed youth of immigrant background looks like, and what the views of the unemployed young people are about work and employment. The study is a qualitative study where the empirical material is based on interviews with seven unemployed immigrant youth between the ages of 19 and 25 years. LÄS MER

 2. 2. Att ta sig in på arbetsmarknaden : En studie om hur arbetssökande akademiker upplever att det är att ta sig in på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Besnik Mustafa; [2008]
  Nyckelord :arbetslös; arbetssökande akademiker; arbetsförmedling; arbetsliv; socialkapital;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur arbetssökande akademiker upplever att det är att ta sig in på arbetsmarknaden samt hur deras kontakt har varit med Arbetsförmedlingen.... LÄS MER

 3. 3. Det är alldeles för mycket sport inom idrotten : En antologi om identitetsskapande genom sport och fotboll

  L2-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Ivan Kovacic; Robert Leijon; Calle Leijon; Besnik Mustafa; [2007]
  Nyckelord :Football; identity; masculinity; consumption; supporterculture; Fotboll; identitet; maskulinitet; konsumtion; supporterkultur;

  Sammanfattning : Fotboll är idag världens största sport, den utspelar sig på jordens alla hörn, från arenor med kapacitet på över hundratusen besökare till division 6 Östra Götaland. Den speglar på många sätt samhället och dess många sociala skeenden. LÄS MER