Sökning: "beställarstyrning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet beställarstyrning.

  1. 1. Avtalsstyrning av primärvården i Stockholms Läns Landsting : En studie av Beställar- utförarmodellen

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Lisa Ulveland; Ann-Helene Israelsson; [2007]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I början på 1990-talet växte det fram nya synsätt på hur sjukvården och annan offentlig verksamhet skulle styras för att sänka kostnader och uppnå effektivitet. 1992 infördes Stockholmsmodellen i Stockholms Läns Landsting där det viktigaste inslaget var att skilja på beställare och utförare. LÄS MER