Sökning: "beställningspunkt"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet beställningspunkt.

 1. 1. En processförbättring för ökad lagersaldosäkerhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Ida Dalborg; [2019]
  Nyckelord :Inventory record accuracy; material planning system; lagersaldosäkerhet; lagerredovisning; materialplaneringssystem;

  Sammanfattning : Companies can satisfy their customers and stakeholders, become competitive and develop their effectiveness through effective logistic. The customers do not only request the right product andquality but also delivery precision. LÄS MER

 2. 2. Underlag för beställningssystem för en återförsäljare av byggmaterial

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Axel Björk; Felix Rehbein; [2019]
  Nyckelord :lager; lagerföring; lagerhållning; eok; eoq; tak; takpannor; beställningssystem; beställningspunkt; säkerhetslager; logistik; frakt;

  Sammanfattning : Det är viktigt för företag som säljer eller tillverkar produkter att veta när efterfrågan för dessa produkter uppstår och hur stor den efterfrågan är. Utifrån detta kan sedan företag med hjälp av materialstyrningsmetoder bestämma när produkterna ska köpas in eller tillverkas. LÄS MER

 3. 3. Ökad lageromsättningshastighet genom utvärdering av nuvarande lagerhållningsmetod : med fokus på säkerhetslager och beställningspunkt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Martin Molin; David Sörensen; Joel Öberg; [2018]
  Nyckelord :ABC-analys; Säkerhetslager; Beställningspunkt; Lageromsättningshastighet; Kapitalbindning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har bedrivits på Högskolan i Borås med företaget Ludvig Svensson AB (LSAB) som ”case”. Arbetets inriktning har varit att analysera färdigvarulagret med ambitionen att uppnå förbättringsmetoder. De nya arbetssätten ska i slutändan kunna generera en snabbare lageromsättningshastighet. LÄS MER

 4. 4. Procurement Policy : A Conceptual Design to Optimize Purchasing Policy and Safety Stocks

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :André Andersson; Erik Molin; [2017]
  Nyckelord :Economic Order Quantity; gamma distributed demand; inventory management; order-to-order; order-to-stock; Reorder point; safety stock; Ekonomisk orderkvantitet; beställningspunkt; gammadistribuerad efterfråga; säkerhetslager; Order-to-order; Order-to-stock; lagerstyrning;

  Sammanfattning : Study question: How can the process for article classification and procurement be improved in a new implementable inventory policy with the objective to reduce inventory costs. Purpose: The purpose of this degree project is to design a procurement policy which helps to minimize the annual capital tied up in inventory. LÄS MER

 5. 5. Optimering av lagerhantering i sjukhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Erik Blixt; Andreas Kirlappos; [2017]
  Nyckelord :Health Care; Logistics; Warehousing; Materials Management; Warehouse layout; Sjukvård; Logistik; Lagerhantering; Materialstyrning; Lagerlayout;

  Sammanfattning : Effektiv materialhantering i en sjukvårdsorganisation kan både reducera de operationellakostnaderna och samtidigt resultera i högre vårdkvalitet. Traditionellt sett har frågor kringmaterialhantering inte varit någon prioritet, av förklarliga skäl. LÄS MER