Sökning: "beståndsskada"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet beståndsskada.

  1. 1. Vind- och snöskador på beståndsnivå hos contortatall jämfört inhemska trädslag : contortans framtida produktion

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

    Författare :Måns Näsman; Tobias Österberg; [2015]
    Nyckelord :beståndsskada; contorta; inhemska trädslag; exoter; risk;

    Sammanfattning : Skador relaterade till vind och snö orsakar årligen kostnader för det svenska skogsbruket på ca 500 miljoner SEK. Destruktiva vindar uppträder slumpmässigt och är svåra att förutspå medan risken för snöskador är lättare att prognosticera utifrån ståndorten. LÄS MER