Sökning: "bestyrkande"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet bestyrkande.

 1. 1. Revisorers uppfattning om hållbarhetsbestyrkande : En kvalitativ studie om hållbarhetsredovisning och bestyrkande i finanssektorn

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Johan Wahlgren; Emil Manninen; [2022]
  Nyckelord :Auditors; assurance; sustainability reporting; GRI.; Revisorer; bestyrkande; hållbarhetsredovisning; GRI.;

  Sammanfattning : I den här studien har vi undersökt revisorers uppfattning av hur trovärdighållbarhetsbestyrkandeprocessen är. Målet med studien har även varit att undersöka framgångsfaktorer för ett trovärdigt bestyrkande och relevansen avhållbarhetsredovisning inom finanssektorn. LÄS MER

 2. 2. Revisorernas utbildning för att granska hållbarhetsrapporten : En kvalitativ studie om revisorernas utbildning och profession

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Dennis Ivar; Freddie Hjertberg; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; sustainability report; review; auditor; professional theory; education; knowledge; qualitative information; transparency; knowledge gap; credibility; Hållbarhet; hållbarhetsrapport; hållbarhetsredovisning; granskning; revisor; professionsteorin; utbildning; kunskap; kvalitativ information; transparens; kunskapsglapp; trovärdighet;

  Sammanfattning : Redovisning av hållbarhetsaspekter är ett verktyg som varit under utveckling en längre tid. Bådesamhället och intressenterna har börjat ställa krav på att företag måste ta sitt ansvar och visaupp hur de redovisar hållbarhet. LÄS MER

 3. 3. Bestyrkande av hållbarhetsredovisningar : En kvalitativ studie om hur granskningsprocessen ser ut och vilka faktorer som påverkar dess utformning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Ebba Wahrburg; Natali Blom; [2021]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; hållbarhetsgranskning; reglering och revision.;

  Sammanfattning : Bestyrkande av hållbarhetsredovisningar är ett relativt nytt område inom revision. Tidigare forskning visar på en existerande variation i granskningsrapporter. Mer forskning önskas kring hur revisorer hanterar bestyrkandet av hållbarhetsredovisningar. LÄS MER

 4. 4. Kvalitet i hållbarhetsrapporter En kvantitativ studie som jämför kvalitet i bestyrkta hållbarhetsrapporter med icke-bestyrkta.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabelle Engvall; Isabella Illiano; [2020-10-12]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapport; kvalitet; bestyrkt;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Hållbarhetsrapportering är lagstadgat sedan 2017 men kvalitetssäkring av innehållet är frivilligt för svenska företag. Bestyrkande av icke-finansiell information anses öka trovärdighet och kvalitet samt möjliggör upptäckt av interna hållbarhetsrisker som skulle kunna skada företagens marknadsförtroende. LÄS MER

 5. 5. Granskning av hållbarhetsredovisning : En studie om utmaningar och komfort

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Rebecca Berggren; Ulrika Ramsin; [2020]
  Nyckelord :Sustainability accounting; sustainability; assurance; comfort; comfort theory; auditor; auditor profession; materiality; qualitative information; competence; transparency; Hållbarhetsredovisning; hållbarhet; granskning; komfort; komfortteorin; revisor; revisorsprofession; väsentlighetsbedömning; kvalitativ information; kompetens; transparens;

  Sammanfattning : Intresset för hållbarhetsfrågor har sedan 1990-talet ökat kraftigt i samhället och genom detta har även hållbarhetsredovisning blivit av allt större betydelse. Detta har påverkat företag, vilka alltmer hamnat under press att ta ansvar för verksamhetens sociala och miljömässiga konsekvenser. LÄS MER