Sökning: "besvikelse"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade ordet besvikelse.

 1. 1. NÄR HJÄRTAT SKRIKER AV GLÄDJE OCH SORG - Faddrars subjektiva uppfattningar om processen och dess effekter kring frivilliguppdraget med ensamkommande barn

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Sylwia Jedrzejewska; [2019-02-11]
  Nyckelord :Voluntarism; Effekter av voluntarism; Volontärer; Motives; Tredje sektor; Migration; Integration; Ensamkommande barn;

  Sammanfattning : I samband med flyktingskris år 2015 har ett antal olika initiativ och åtgärder vidtagits i många länder i Europa för att hantera mottagandet och integration av ett stor antal flyktingar. I Sverige, en av tredje sektors organisationer- Räddningsmission i Göteborg driver en ”Fadderverksamhet”, där människor kan vara volontärer, dvs. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser i samband med en framkallad abort : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Sofie Cronqvist; Persson Emma; [2019]
  Nyckelord :Experience; Female; Induced abortion; Support; Framkallad abort; Kvinnor; Stöd; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund I Sverige genomförs ca 37 000 framkallade aborter/år. Orsaker till att kvinnor genomför en framkallad abort kan vara många. Framkallad abort är ett känsligt ämne där etik och moral oftast diskuteras. Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser i samband med en framkallad abort. LÄS MER

 3. 3. Svenska ungdomars uppfattning av sexualkunskapen de får i skolan : En kvalitativ studie med fokus på upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Sarah Forster; [2019]
  Nyckelord :sexual education; adolescents; perception; Sweden; qualitative method; sexualkunskap; ungdomar; uppfattning; Sverige; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Sexualkunskapen i skolan är viktig för att guida ungdomar framåt i livet, där vissa skolor lyckas bättre med denna uppgift än andra. Forskning kring resultat av sexualundervisningen finns, men studier som undersöker ungdomarnas uppfattning är mer sällsynt. LÄS MER

 4. 4. När förväntningar av lycka blir ett lidande : En litteraturöversikt om mödrars upplevelser av lidande i samband med postpartumdepression

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jennie Hellström; [2019]
  Nyckelord :Lidande; mödrar; postpartumdepression; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postpartumdepression (PPD) är vanligt förekommande och kan drabba alla nyblivna mödrar med debut cirka fyra veckor postpartum. Trots dess förekomst är många omedvetna om vad det innebär för dem som drabbats. Syfte: Studiens syfte var att undersöka mödrars upplevelser av lidande i samband med PPD. LÄS MER

 5. 5. Blir jag lycklig nu? : Patienters upplevelse av livskvalitet i samband med fetmakirurgi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Max Hansson; Anna Lukacs; [2019]
  Nyckelord :livskvalitet; patientperspektiv; fetmakirurgi; kroppsuppfattning; den levda kroppen;

  Sammanfattning : Världshälsoorganisationen klassar numera övervikt och fetma som en global epidemi. Enligt statistik påvisas det att 70,2 % av den vuxna befolkningen i USA idag är överviktiga eller lever med fetma. I Sverige utfördes det ungefär 5400 fetmaoperationer under året 2017. LÄS MER