Sökning: "betallösningar"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet betallösningar.

 1. 1. E-kronan: risker och möjligheter : En kvalitativ studie av hur svenska storbanker samt statliga aktörer uppfattar risker och möjligheter med e-kronan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Malin Eriksson; Johanna Grundström; [2019]
  Nyckelord :E-kronan; Kontantlöshet; Digitalisering; Riskhantering; Finansiell stabilitet; Säkerhet; Ekonomiska aspekter; CBDC; Riksbanken; Förståelse;

  Sammanfattning : Genom den minskade kontantanvändningen i Sverige tappar Riksbanken allt mer sin roll och handlingsförmåga på finansmarknaden och Riksbanken har därför föreslagit ett införande av en digital centralbanksutgiven valuta, så kallad e-krona, som ett sätt för att bibehålla den statliga närvaron på marknaden. För närvarande arbetar Riksbanken med ett pilotprojekt som innebär att man under två års tid konstruerar e-kronan genom olika tekniker. LÄS MER

 2. 2. Cashless society: Is there a relationship between innovation and cash circulation in economy?

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emma Glennow; Alexandra Granström; [2019]
  Nyckelord :Cashless society; cashless; innovation; cash circulation; currency in circulation; Global Innovation Index; money; digital payments; research and development;

  Sammanfattning : Around the globe, countries move away from banknotes and coins in the favor of digitized payments. A number of findings from academic research conclude various benefits associated with decreased cash usage, such as enhanced economic development, less costs for governments and banks, financial transparency as well as lower economic-related crime rates. LÄS MER

 3. 3. Användaracceptans för nylanserade mobila betallösningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Viktor Bruhn; Anna Sandqvist; [2017]
  Nyckelord :TAM; Användaracceptans; Mobil betallösning; Upplevd användbarhet; Upplevd användarvänlighet; Skånetrafiken; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar vilka variabler som påverkar användaracceptansen vid nylanserade appar. En fallstudie har gjorts på Skånetrafiken som i mars 2017 påbörjade lanseringen av ett nytt system för biljett- och betallösning. LÄS MER

 4. 4. En dominant design på den svenska marknaden för mobila betallösningar? En rapport om olika mobila betaltjänster och dess utmaningar.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Malin Eriksson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Centraliserad administration av Feature Toggles

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Datavetenskap; Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Oskar Sandström; Viktor Voxlin; [2017]
  Nyckelord :Feature Toggle; Agil utveckling; centraliserad administration; administrativt verktyg; MVC; REST; Spring;

  Sammanfattning : Vid kontinuerlig leverans samt långa utvecklingscykler av mjukvara exponeras system som fortfarande inte är färdigställda för användarna. Det ställer krav på att systemets funktionalitet antingen är brukbart eller otillgängligt. LÄS MER