Sökning: "betalningssvårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet betalningssvårigheter.

 1. 1. Solenergi i Sub-Sahara : En analys och konceptualisering av affärsmodeller på BoP-marknaden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sima Sarawaran; Lovisa Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Business Models; Business Model Canvas; Bottom of the Pyramid; Solar Energy; Value Creation and Value Delivery.; Affärsmodeller; Business Model Canvas; Bottom of the Pyramid; Solenergi; Värdeskapande och Värdeerbjudande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mer än två tredjedelar av befolkningen i Sub-Sahara i Afrika lever idag i energifattigdom, vilket har drabbat de fattigaste på BoP-marknaderna värst. Tidigare forskning har visat att företagande inom energibranschen kan stimulera en ekonomisk tillväxt på BoP-marknaden i Sub-Sahara. LÄS MER

 2. 2. Bankernas syn på företagsrekonstruktion : En kvalitativ studie utifrån bankernas bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Anders Direnius; Malin Folkesson; [2019]
  Nyckelord :bank; företagsrekonstruktion; konkurs; risker och riskhantering; intressentorientering; kreditbedömning; bedömning;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på bankers syn på företagsrekonstruktion i förhållande till konkurs. Banker är skyldiga att bevara den finansiella balansen i samhället. Samtidigt vill bankernamaximera sina vinster genom att inte låna ut pengar till mindre kreditvärdiga företag. LÄS MER

 3. 3. Prediktion av konkurser och betalningssvårigheter : En jämförande studie mellan marknads- och bokslut-baserade konkurs modeller

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Linus Enkulla; Yasmin Nasradin; [2018]
  Nyckelord :bankruptcy; insolvency; market-based; accounting-based; Merton s default model; Ohlson s logistics model; konkurs; obestånd; marknadsbaserade; redovisningsbaserade; Merton default model; Ohlsons logistik modell;

  Sammanfattning : The purpose is to examine the predictability of Byström's market-based model on the Swedish market and compare it with the classic accounting-based Ohlson's logical model. The study uses a quantitative method for gathering data and the results from the models were analyzed by using the CAP-curve and AR to be able to compare the accuracy of the two different models. LÄS MER

 4. 4. Lagen om företagsrekonsruktion : åtgärder för ett effktivare förfarande

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Julia Durand; [2017]
  Nyckelord :Företagsrekonstruktion; LFR; obeståndsrätt; insolvensrätt; konkurs; Stampen; Indiska; SAAB;

  Sammanfattning : About 200 years ago, there was an opportunity for companies with financial difficulties to settle the debts by an arrangement with the creditors to avoid bankruptcy. However, in the latter half of the twentieth century there was an expressed need for a procedure which meant that measures were also taken in the company's operations, a business reconstruction. LÄS MER

 5. 5. Energy Provision and Informality in South African Informal Urban Settlements : A Multi-Criteria Sustainability Assessment of Energy Access Alternatives

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Runsten Simon; [2015]
  Nyckelord :Informal Urban Settlements; Energy Access; Multi-Criteria Sustainability Assessment;

  Sammanfattning : Due to urbanization and governmental incapacity to cope with the consequent increase in demand for housing in cities, more than 10 % of the South African population is living in informal settlements. This group is also growing at high rates, causing settlements in cities to be established in ever less suitable conditions (Gaunt et al. LÄS MER