Sökning: "betalningsvilja"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade ordet betalningsvilja.

 1. 1. Nyttan av att uppnå god miljöstatus i den svenska Östersjön

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Nicole Lidholm; Tobias Nilsson; [2020-07-02]
  Nyckelord :Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram; contingent valuation; betalningsvilja; miljöekonomi; kollektiv vara; externa effekter; marine strategy; framework directive; havsmiljödirektivet; god miljöstatus;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to evaluate the benefit of achieving Good Environmental Status in the Swedish Baltic Sea. This was made possible by evaluating the descriptors of the Marine Strategy Framework Directive through a Contingent Valuation study answered by the citizens of Sweden in 2019. LÄS MER

 2. 2. Attityders påverkan på betalningsvilja för produkter

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Niklas Raunio; Edi Takolander; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hyresgästers betalningsvilja för smart teknik i kontorslokaler

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Karolin Ayarra; Cissi Chong; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; smart technology; office market; tenants; property owners; willingness to pay; rental premium; Digitalisering; smart teknik; kontorsmarknad; hyresgäster; fastighetsägare; betalningsvilja; hyra;

  Sammanfattning : I dagens digitala era utvecklas tekniken med en imponerande hastighet och fastighetsmarknaden är inte oberörd. Hyresnivån på kontorslokaler påverkas av attribut inomhuvudkategorierna byggnadsegenskaper, läge och hyresvillkor på kort sikt. LÄS MER

 4. 4. Är miljöanpassade distributionsfordon en självklarhet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Patricia Lundgren; Frida Mardell; [2020]
  Nyckelord :Last mile; hemleveranser; miljöanpassade leveranser; distributionsfordon; hållbarhet; path dependency; greenwashing; Social Sciences;

  Sammanfattning : Idag är hållbart tänkande något som är närvarande i flera sammanhang både privat och offentligt. Distributionsföretag arbetar frekvent med att göra så lite avtryck som möjligt på miljön, samtidigt som de vill vara ekonomiskt hållbara. LÄS MER

 5. 5. Hur förändrades bostadspriserna i Marieholm efter en utökad transportmöjlighet?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emin Karaman; Kujtim Matarova; Ola Nilsson; [2020]
  Nyckelord :regression; tågstation; prispåverkande faktorer;

  Sammanfattning : En ökad transportkommunikation i form av tågstation har visat sig vara en prispåverkande faktor vid bostads- och fastighetsvärdering runt om i hela världen. Denna uppsats syfte är att undersöka hur tillförseln av tågstationen i Marieholm påverkat bostadspriserna. LÄS MER