Sökning: "betaltjänster"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet betaltjänster.

 1. 1. Det nya betaltjänstdirektivet PSD2 : Kommande möjligheter och utmaningar för banker och tredjepartsaktörer inom den svenska finansiella marknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Linn Holm; Lina Persson; [2017]
  Nyckelord :Payment Services Directive 2; PSD2; payment services; payment service market; third party provider; TPP; Payment Services Directive 2; PSD2; betaltjänster; betaltjänstmarknaden; tredjepartsleverantörer; TPP;

  Sammanfattning : I januari 2018 kommer det nuvarande EU-direktivet PSD att ersättas av det nya betaltjänstdirektivet Payment Services Directive 2 (PSD2). Motiven bakom direktivets införande är bland andra att bidra till en förenkling för tredjepartsaktörer att inträda betaltjänstmarknaden samt öka valmöjligheten för konsumenten. LÄS MER

 2. 2. Konsumenters attityder till den mobila betaltjänsten Swish : Med hänsyn till de personliga- och funktionellaöverensstämmelserna hos tjänsten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Johan Hjelm; [2017]
  Nyckelord :Betaltjänst; Mobil; Attityder; Överensstämmelser; Personliga; Funktionella;

  Sammanfattning : Användandet av mobila betaltjänster har ökat drastiskt under de senaste åren. Där folk med hjälp utav en mobiltelefon kan hantera betalningar för produkter, tjänster och räkningar, detta genom att utnyttja trådlösheten och andra kommunikationsteknologier. LÄS MER

 3. 3. Tillit och trovärdighet inom mobila användargränssnitt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Gustav Linzatti; Rasmus Thuvesson; [2016]
  Nyckelord :användbarhet; användarvänlighet; mobila användargränssnitt; mobila betaltjänster; tillit; trovärdighet;

  Sammanfattning : I takt med den tekniska och digitaliserade utvecklingen i samhället blir frågan om tillit allt mer aktuell. Människor blir att mer beroende av att använda digitala medier och teknologier för att underlätta vardagen. På kort tid har användningen av mobila betaltjänster ökat kraftigt. LÄS MER

 4. 4. En studie om Swish : Acceptans, attityder och intentioner till användning gällande Swish med utgångspunkt från TAM-modellen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Jenny Lindström; Martina Tarnawski; [2015]
  Nyckelord :TAM; Swish; mobile payment; technology acceptance; TAM; Swish; mobila betaltjänster; teknologiacceptans;

  Sammanfattning : Mobila betaltjänster blir ett allt mer aktuellt ämne och den svenska marknaden är inget undantag. Idag erbjuds ett flertal mobila betaltjänster och därmed är det av stor vikt att undersöka vad som gör dem framgångsrika. I denna rapport har den mobila betaltjänsten Swish studerats. LÄS MER