Sökning: "beteende grävling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden beteende grävling.

  1. 1. Beteende och fysiologiska reaktioner hos människovana grävlingar i fälla

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

    Författare :Anna Karin Strömgren; [2004]
    Nyckelord :Biology; Grävling; Jakt; Fälla; Telemetri; Beteende; Stress; Badger; Hunting; Trap; Telemetry; Behaviour; Biologi;

    Sammanfattning : Det här är en studie med syftet att ta reda på hur grävlingar reagerar på att vistas i fälla och om det kan påvisas att djuren upplever stress. Fällvistelserna har varit korta och långa, under dagtid samt nattetid. Grävlingarnas beteenden, hjärtfrekvens och kroppstemperatur har studerats. LÄS MER