Sökning: "beteende marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade orden beteende marknadsföring.

 1. 1. “Big brother sees you” : A qualitative study on users’ experiences with targeted advertising on Facebook

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Marwa Ali; Mikaela Hollgren; [2022]
  Nyckelord :Targeted advertising; privacy; Facebook; big brother effect; panopticon; Riktad reklam; integritet; Facebook; big brother effekten; panopticon;

  Sammanfattning : As a consequence of the exposure of scandals involving targeted advertising and data collection, privacy concerns have arisen among users of social media, in particular Facebook. Previous research studies demonstrate that consumers have little knowledge about online behavioural advertising and hold misconceptions about it. LÄS MER

 2. 2. Marknadsföringens roll i sociala medier och dess effekt på kvinnliga millennials köp av hudvårdsprodukter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Andrey Parominskiy; Sarah Younes; [2022]
  Nyckelord :Social media marketing; Influencer marketing; Millennial women; Skincare industry; Social media engagement behavior; Purchase frequency; Hudvårdsindustrin; Beteende på sociala medier; köpfrekvens;

  Sammanfattning : Aim: In connection with digitalization, companies have increased their use of social media marketing and influencer marketing. Thanks to this, the skincare industry has had a magnificent effect on its sales, where millennial women are a strong target group for its digital marketing. LÄS MER

 3. 3. Vad händer vid avslöjad Greenwashing? : - Ur det miljömedvetna konsumentperspektivet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Jönander; Sofia Silfver; [2022]
  Nyckelord :marketing; consumer-behavior; greenwashing; sustainability; attitude-behavior gap; marknadsföring; konsumentbeteende; grönmålning; hållbarhet; attityd-beteende gapet;

  Sammanfattning : This thesis investigates through focus groups the effect of greenwashing from theenvironmentally conscious consumer perspective. The study deepens the understanding of attitudes and purchase intentions before and after the revealing that the marketing campaignwere criticized as greenwashing. LÄS MER

 4. 4. Lyfts attityden av LYFTs marknadsföring? : En studie om hur individens attityd kan komma att påverkas av LYFTs marknadsföringsaktiviteter på Instagram

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Sandvik; Kristoffer Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Marknadsföring; Kontroversiella produkter; Nikotin; Sociala medier; Attityd; Beteende;

  Sammanfattning : Den här studien har studerat bolaget British American Tobacco ABs serie nikotinportioner LYFT. Nikotinportioner påminner om det traditionella portionssnuset men omfattas inte av de lagar som förhindrar marknadsföring av produkter innehållandes tobak. LÄS MER

 5. 5. Fastighetsmäklarens aktsamhetsnivå utifrån den allmänna omsorgsplikten : En rättsanalys av fastighetsmäklarens ansvar för information till presumtiva köpare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Tobias Nilsson; Rasmus Nordgren; [2022]
  Nyckelord :God fastighetsmäklarsed; Allmän omsorgsplikt; Aktsamhetsnivå; Fastighetsmäklarlagen; Marknadsföringslagen;

  Sammanfattning : Fastighetsmäklaren ska i varje förmedlingsprocess hantera en stor mängd information. En del av informationen regleras av fastighetsmäklarens kontrollplikt, som är reglerad i 3 kap 15 § FML. Den information som faller utanför kontrollplikten omfattas av den allmänna omsorgsplikten. LÄS MER