Sökning: "beteende"

Visar resultat 1 - 5 av 7574 uppsatser innehållade ordet beteende.

 1. 1. Simuleringsdriven inferens av stokastiska dynamiska system

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Alfred Andersson; Vilgot Jansson; Noah Trädgårdh; Jacob Welander; Victor Wellsmo; [2023-11-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stokastiska modeller, som ger tillförlitlig och användbar information om ett systems beteende, består ofta av stokastiska differentialekvationer (SDE) vars likelihoodfunktion inte är analytiskt tillgänglig. Mer traditionella Markov Chain Monte Carlo-metoder (MCMC) samt relativt nyligen utvecklade likelihood-fria Approximate Bayesian Computation-metoder (ABC) utgör populära angrepssätt för att utföra inferens på dessa typer av problem. LÄS MER

 2. 2. EU-taxonomins påverkan på svenska fondförvaltares arbete med hållbara investeringar. En kvalitativ studie om betydelsen av taxonomin och påverkansfaktorer vid investeringsbeslut

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Miriam Carlberger; Alma Jonsson; [2023-09-22]
  Nyckelord :EU-taxonomi; SFDR; hållbara investeringar; fondförvaltare; legitimitet; beteende; intressenter; investeringsbeslut;

  Sammanfattning : Den finansiella sektorns roll i främjandet av en hållbar ekonomi har på senare år fått en ökad betydelse och det har erkänts att finanssektorn har kapacitet att driva hållbar förändring genom sina investeringsbeslut och kapitalallokering. I denna kontext har ramverk för att fastställa kriterier för hållbara ekonomiska aktiviteter blivit av betydelse, vilket manifesterats genom införandet av EU-taxonomin. LÄS MER

 3. 3. Paradoxen av second hand: Hur konsumtionen av second hand kläder kan bidra till överkonsumtion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Ryberg; Olivia Svensson; [2023-09-22]
  Nyckelord :second hand; hållbarhet; överkonsumtion;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns en kultur som präglas av snabba trender, materialism och ständig konsumtion. Modebranschen har mottagit kritik för sin påverkan på arbetarnas villkor, miljön och incitament till ökad konsumtion. Konsumenter blir allt mer medvetna om de negativa effekterna av sina konsumtionsval. LÄS MER

 4. 4. Alla våra patent tillhör er - eller? En undersökning av patentlöftens avtalsrättsliga bundenhet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emanuel Slettengren; [2023-08-11]
  Nyckelord :Patentlöfte; Patent pledge; IP-strategi; Patentlicenser; Avtalsrätt;

  Sammanfattning : Syften med denna uppsats har varit att undersöka och analysera patentlöftens (Engelska: patent pledges) avtalsrättsliga bundenhet i svensk rätt. Detta har dels handlat om att förstå och klassificera fenomenet patentlöften enligt svensk avtalsrätt, för att möjliggöra en undersökning av om patentlöften ska ses som avtalsrättsligt bindande. LÄS MER

 5. 5. El Camino de Santiago. En Religiös eller Sekulär pilgrimsresa?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Roy Svantesson; [2023-06-28]
  Nyckelord :Pilgrim; El Camino de Santiago; El Camino Francés; Credencial; Compostela; Santiago de Compostela och Sarria;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på att undersöka motiv och bakomliggande motivationsfaktorer för pilgrimer som vandrar till Santiago de Compostela i nordvästra Spanien och genomför EL Camino de Santiago, både över tid och i en religiös och sekulär kontext. Genom att använda en riktad kvantitativ enkätundersökning analyseras pilgrimens sociodemografiska profil, de faktorer som påverkar deras val och skillnaderna mellan internationella och svenska pilgrimer. LÄS MER