Sökning: "beteendeberoende"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet beteendeberoende.

 1. 1. Är en narcissist mer kärleksberoende än andra?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Clarissa Arnesson; Klara Leger; [2021]
  Nyckelord :Narcissism; kärleksberoende; beteendeberoende; beroende och narcissism.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Love Addiction (en besatthet av romantiska relationer) är ett fenomen som uppmärksammats allt mer. Denna studie undersökte om narcissism är relaterat till Love Addiction. LÄS MER

 2. 2. Natural ventilation and behavioural differences

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Beatrice Vad-Schütt Klockervold; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To open a window can feel natural when experiencing frowsty air, a high room temperature, or stuffiness. Regardless of the purpose of the natural ventilation, heat is being let out and thereby energy. LÄS MER

 3. 3. Miljöns inverkan på hälsa och välfärd hos ekologiskt hållna grisar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Karin Lidegran; [2013]
  Nyckelord :hälsa; välfärd; beteende; inhysning; ekologisk; gris;

  Sammanfattning : Ett ekologiskt lantbruk syftar till att skapa ett uthålligt system som drivs i symbios med omgivande natur. För djuren på ett sådant lantbruk har man ambitionen att hålla hög nivå av hälsa och välfärd. Ett av de främsta målen är ökad frihet och möjlighet till naturligt beteende. LÄS MER