Sökning: "beteendedesign"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet beteendedesign.

 1. 1. Hjärnplasticitet och inlärning av spanska på gymnasiet : Hur kan man använda neurovetenskap i pedagogiken för moderna språk?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Patricia Villaseñor de Lindholm; [2022]
  Nyckelord :moderna språk; spanska; neurovetenskap; hjärnforskning; hjärnplasticitet; beteendedesign;

  Sammanfattning : Spanska är idag det mest lästa av de valbara språken i den svenska skolan, men liksom de andra moderna språken lider spanskaämnet av problem med avhopp och motivation. Eleverna uppfattar språken som svåra, och inte så användbara. LÄS MER

 2. 2. Köp nu, betala senare : En explorativ studie om beteendedesign och hur användare väljer betalmetod i e-handeln

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Carolina Wagenius; Magdalena Zetterström; [2021]
  Nyckelord :payment solutions; behavioral design; persuasive design; digital nudging; dark patterns; betallösningar; beteendedesign; persuasive design; digital nudging; dark patterns;

  Sammanfattning : Skuldsättningen kopplad till konsumtion ökar i det svenska samhället, vilket gått hand i hand med e-handelns framväxt och faktura som populär betalmetod. Betallösningar som tillhandahåller faktura och delbetalning som betalmetoder åt e-handlare har i och med det fått kritik av media och ny lagstiftning mot viss typ av beteendedesign i betallösningarnas tjänster har även införts. LÄS MER

 3. 3. Design av Printlers e-handelstjänst : Användarcentrerad design av digital tjänst och gränssnitt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Frida Georgsson; Fredrik Pihl; [2020]
  Nyckelord :Användargränssnitt; Användarupplevelse; Användarcentererad design; Teknisk design; E-handel; Beteendedesign; Användbarhet;

  Sammanfattning : Handeln är och har alltid varit en central del i samhället och har genom alla tider anpassat sig efter människans utveckling. I och med den skeende digitaliseringen har e-handeln bidragit till att konsumenterna fått en större tillgång till både varor och tjänster. LÄS MER

 4. 4. Vårt blivande herrsortiment finns i din garderob - Att utforma ett kommunikationskoncept som gör fler unga män villiga att donera kläder till second hand

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Lina Billman; Rebecka Walfridson; [2020]
  Nyckelord :Kommunikationskoncept; Grafisk Design; Kommunikation; Koncept; Second Hand; Återanvändning; Kläder; Klädinsamling; Miljö; Unga män; Beteendedesign; Välgörenhet; Gerillamarknadsföring; Konceptdesign; Garderobsrensning; Direkt återkoppling; Word-of-mouth;

  Sammanfattning : Textilindustrin är ett stort miljöproblem i dagens samhälle och hög efterfrågan på nyproducerade kläder bidrar till miljöpåverkan. Ett resurseffektivt sätt att vara mer miljövänlig är att återanvända kläder, vilket kan göras genom andrahandsmarknaden. LÄS MER