Sökning: "beteendeekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet beteendeekonomi.

 1. 1. Nudging för välgörenhet - Kan nudging påverka beteendet vid pantstationer?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Isabelle Avenius; Johanna Ljung; [2019-07-11]
  Nyckelord :Nudge; Information; Pant; Välgörenhet; Beteendeekonomi; Altruism; Recycling; Charity; Behavioral Economics;

  Sammanfattning : Within neoclassical theory and behavioral economics, different views are presented on people's egoism and altruism. In this study, we want to investigate how nudge and information affect people's behavior at reverse vending machines, namely whether the use of nudge or information affects that individuals donate their deposit sum to charity. LÄS MER

 2. 2. Skräp är bara skräp om du skräpar ned : En fallstudie om att skapa ett användarvänligt avfallssystem och att kommunicera avfallsminimering och återvinning i Ebbepark, Linköping

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem; Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Maria Nilsson; Linnea Orsholm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sustainable development is a development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. However, today’s use of resources is higher than what earth can sustain and therefore the linear economy, where resources become waste right after usage, needs to evolve into a more circular one, an economy that uses and reuses resources in a more efficient way. LÄS MER

 3. 3. Ger puck och boll börsen mer än noll? : - en kvantitativ studie av sportevent i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tom Littzell; Johannes Kivijärvi; [2019]
  Nyckelord :Marknadssentiment; Sportmatcher; Behavioral finance; Marknadspsykologi; Beteendeekonomi; Eventstudie; OMX; Stockholmsbörsen;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker om svenska investerares sentiment påverkas av resultatet i mästerskapsmatcher spelade av herrlandslagen i ishockey och fotboll. Genom att utföra en eventstudie under perioden 1988 till 2018 där den abnorma avkastningen på den svenska börsen observeras efter att en match spelats går det att se hur Sveriges aktiemarknad reagerar på olika resultat. LÄS MER

 4. 4. Informational attributes behind consumer payment habits and settlement preference

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alexander Tchibaline; David Mårtensson; [2018]
  Nyckelord :Cash; Cashless; Society; Finance; Behavioural economics; Big Data; SPSS; Multivariate analysis; Principal component analysis; Informational attributes; Kontanter; Kontantlösa samhället; Samhället; Finans; Beteendeekonomi; Big Data; SPSS; Multivariatanalys; Huvudkomponentanalys; Informativa attribut;

  Sammanfattning : Sweden is known for being at the forefront of becoming a cashless society.However, cash continues to be an important part of the payment ecosystem butthere are limited studies and data regarding the preference for holding cash. LÄS MER

 5. 5. Effekten av P/E och PEG på aktieavkastning: En jämförelse mellan höga och låga värdemultiplar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :August Sandin; Douglas Tindberg; [2018]
  Nyckelord :P E; PEG; Investeringsstrategi; Effektiva marknadshypotesen; Beteendeekonomi.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta arbete är att undersöka om nyckeltalen P/E och PEG har en effekt på totalavkastning för svenska bolagsaktier genom att titta på perioden 2007-2016. Studien syftar även till att undersöka om värdestrategier och tillväxtstrategier genererar skild årlig totalavkastning för bolag listade på Stockholmsbörsen. LÄS MER