Sökning: "beteendeekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade ordet beteendeekonomi.

 1. 1. Massvaccineringens effekter på rekommenderade beteenden : En fältstudie som undersöker benägenheten att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer före respektive efter vaccinering mot covid-19

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emma Aldén; Caroline Bjurhamn; [2021]
  Nyckelord :Behavioral economics; Covid-19; Pandemic recommendations; Mass vaccination; Emotional decision making; Risk preferences; Beteendeekonomi; Covid-19; Pandemirekommendationer; Massvaccinering; Emotionellt beslutsfattande; Riskpreferenser;

  Sammanfattning : This study investigates if attitudes towards the pandemic recommendations made by the Public Health Agency of Sweden and if the estimation of their duration differ before and after a Covid-19 vaccination. The participants contributed to the study by filling out a questionnaire. LÄS MER

 2. 2. Värde- eller tillväxtsäsong? : En kvantitativ undersökning av kalenderanomalier på de nordiska aktiemarknaderna.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Fredrik Svensson; Jacob Sandlund; [2021]
  Nyckelord :Calendar anomalies; Nordic countries; Value stocks; Growth stocks; Efficient market hypothesis; P BV; Kalenderanomalier; Norden; Värdeaktier; Tillväxtaktier; Effektiva marknadshypotesen; P BV; Beteendeekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan finanskrisen 2008 har den globala ekonomin präglats av sjunkande räntor och stigande börser. Detta har lett till att intresset för den nordiska aktiemarknaden har nått rekordhöga nivåer. LÄS MER

 3. 3. “DET KÄNNS SOM ATT JAG BLIR LURAD PÅ PENGAR” : En kvalitativ studie om hur köprekommendationer inom sociala medier påverkar investerarens beslutsfattande

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Rebecka Ring; Rebecca Ludvigsson Svensson; [2021]
  Nyckelord :köprekommendationer; individuella investerare; beslutsfattande; individuella investerares beslutsfattande; köprekommendationers påverkan; sociala medier; beteendevetenskaplig ekonomi; representativitet; förankring; kognitiv dissonans;

  Sammanfattning : Idag möter investerare information från både traditionella medier och offentliga rapporter, men även genom sociala medier. I en rapport av Internetstiftelsen (u.å.) framgår det att 96 procent av Sveriges befolkning använder sig av internet, och att av dessa är 93 procent dagligen uppkopplade (Internetstiftelsen, u. LÄS MER

 4. 4. The Future of Office Space - Post the Covid-19 Pandemic : How Will the Current Pandemic Change Trends for Office Space? A Study Based on the Principal Actors Within the Industry

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jasmin David; [2021]
  Nyckelord :Office; office space; trends; demand; Covid-19; pandemic; Kontor; kontorsyta; trender; efterfrågan; Covid-19; pandemi;

  Sammanfattning : During the last year and a half, the current Covid-19 pandemic has changed many aspects ofour lives, and while we cannot yet for sure say what changes are here to stay, we do knowthat we might expect a new everyday-normal. This study aims to investigate the future ofoffice space and whether we can expect a change in demand for the required space needed,and in addition, discover what trends are on the rise. LÄS MER

 5. 5. Hållbara investeringar under coronapandemin : En analys om sambandet mellan hållbarhet och prestation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Julia Lindvall; Jonna Nyman; [2021]
  Nyckelord :SRI; Covid-19; Hållbara fonder; Hållbara investeringar; Prestation;

  Sammanfattning : I takt med att miljömedvetenheten har ökat i samhället har även intresset för hållbara investeringar ökat. Den här studien undersöker prestationen hos svenska hållbara fonder mot svenska konventionella fonder under coronapandemin. LÄS MER