Sökning: "beteendemässiga förändringar"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden beteendemässiga förändringar.

 1. 1. EUROPA PÅ RÄLS? En kvalitativ studie av tågturism till Europa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Johansson; [2020-02-26]
  Nyckelord :Tågturism; tid-rums komprimering; globalisering; beteendemässiga förändringar; bransch-företrädare; hållbar utveckling; hållbar transport; Train tourism; time-space compression; globalization; behavioural change; industry repre-sentatives; sustainable development; sustainable transport;

  Sammanfattning : Transports in Europe are increasing. At the same time, more people are worried about the en-vironment and thus carry the impact on climate change. In this respect, the European Union is trying to push its policy towards more sustainable transports with less emissions and a reduction in climate impact through a collection of transport policies. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans bemötande av patienter med demenssjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Julia Sporre Dufva; Sara Backman; [2019]
  Nyckelord :Demens; Sjuksköterskans bemötande; BPSD;

  Sammanfattning : Introduktion: Demenssjukdom kan leda till stora beteendemässiga förändringar hos en person som i sin tur kan leda till utmanande beteenden såsom agitation och oro, detta gör att sjuksköterskor upplever det svårare att vårda patienter med demenssjukdom än patienter utan demenssjukdom. Det är viktigt att se vad svårigheterna kan bero på för att se lösningar och kunna ge personer med demenssjukdom bättre vård. LÄS MER

 3. 3. Hundars betydelse för livskvalitet vid demenssjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Erica Ineman; Sandra Ljunglöf; [2019]
  Nyckelord :Animal Assisted Interventions; Dementia Disease; Dogs in Dementia Care; Well-Being; Djurassisterade interventioner; Demenssjukdom; Hundar i demensvård; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är en obotlig progressiv sjukdom som medför olika beteendemässiga förändringar. Sjukdomens ständiga förändringar kräver ökad kunskap och kompetens från hälso- och sjukvård där vårdpersonal står för bemötande och omvårdnad som kan skapa skillnad och betydelse. LÄS MER

 4. 4. Framgångsfaktorer för att minska ångest med hjälp av hypnosterapi : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Sofia Jagbrant; [2019]
  Nyckelord :psykologi; hypnos; hypnosterapi; hypnoterapi; ångest;

  Sammanfattning : Uppsatsen var baserad på en kvalitativ vetenskaplig metod och undersökte framgångsfaktorer för att minska ångest med hjälp av hypnosterapi. Totalt intervjuades åtta stycken hypnosterapeuter genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. The experience of a heat wave and preparations for a hot future - A case study of climate change adaptation and health risks faced by the elderly population of Trelleborg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Love Frykman; [2019]
  Nyckelord :heat wave; climate change; climate change adaptation; elderly population; citizen participation; coping strategies; adaptation interaction; resilience; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : As global temperatures rise, adverse health effects due to heat exposure are an increasingly pressing issue, particularly threatening to the health of elderly people. Mitigating these threats requires a dynamic climate adaptation system embedding a variety of measures. LÄS MER