Sökning: "beteendemedicin"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet beteendemedicin.

 1. 1. Kontorsarbetares upplevelser av förutsättningar för att arbeta ergonomiskt : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Filip Bergkvist; Emil Marschall; [2021]
  Nyckelord :physiotherapy; office; behavioral medicine; workstation; sedentary behavior; fysioterapi; kontor; beteendemedicin; arbetsstation; stillasittande beteende.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kontorsarbetare är arbetare som tillbringar delar eller större delar av arbetstiden stillasittandes framför en dator. Stillasittandet har negativa effekter fysiskt, psykiskt och socialt. Dem här delarna innefattas även i begreppet ergonomi där man ska anpassa arbete och miljö efter människans förutsättningar. LÄS MER

 2. 2. ”DET HAR VARIT NYCKELN FAKTISKT, ATT NÅGON SER TILL HELA MÄNNISKAN” : En kvalitativ intervjustudie om fysioterapi vid graviditetsrelaterad bäcken- och/eller ländryggssmärta postpartum.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hanna Bringman Ljungqvist; Johanna Hjorter; [2021]
  Nyckelord :Treatment; Physiotherapist; Behavioral medicine; Qualitative content analysis; Bemötande; Fysioterapeut; Beteendemedicin; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta i bäcken och ländrygg är något som drabbar många kvinnor under graviditeten. Kvarvarande graviditetsrelaterad smärta kan påverka kvinnornas fysiska aktivitet och delaktighet i vardagen. LÄS MER

 3. 3. Patienter med hjärt- och kärlsjukdomars upplevelse av beteendeförändring gällande fysisk aktivitet i samband med genomförd hjärtrehabilitering : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Julia Lyckfeldt; Linda Johansson; [2021]
  Nyckelord :beteendemedicin; fysioterapi; hjärtrehabilitering; fysisk aktivitet; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den största folksjukdomen i Sverige. Patienter som har drabbats av hjärt- och kärlsjukdom erbjuds att delta i hjärtrehabilitering där träning ingår, vilket fysioterapeuter ansvarar för. Hjärtrehabiliteringen syftar till en beteendeförändring gällande främst fysisk aktivitet. LÄS MER

 4. 4. Rörelserädsla och self-efficacy för fysisk träning innan och efter deltagande i artrosskola : En icke-experimentell longitudinell enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Vilma Olsson; Frida Danarp; [2021]
  Nyckelord :Osteoarthritis hip knee; behavioral medicine; physiotherapy; Self-efficacy for exercise scale; Tampa scale for Kinesiophobia; Artros höft knä; beteendemedicin; fysioterapi; Self-efficacy för fysisk träning skala; Tampaskalan för kinesiofobi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Vanligt vid artros är låg aktivitetsnivå. I behandlingsprogrammet artrosskola är fysisk träning en intervention. Predicerande faktorer för om beteendet fysisk träning kommer utföras är self-efficacy samt rörelserädsla. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av rehabiliterande träning under COVID-19 pandemin för personer med reumatoid artrit : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johan Birgersson; Theodor Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Behavioural medicine; Fear; Physiotherapy; Social cognitive theory; Manifest qualitative content analysis; Beteendemedicin; Fysioterapi; Rädsla; Socialkognitiv teori; Manifest kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med Reumatoid Artrit (RA) lider av en kronisk inflammatorisk sjukdom och behöver vara fysiskt aktiva genom hela livet för att minimera symptomen. COVID-19 pandemin kan ha förändrat hur träningen planeras och genomförs, samt hur fysioterapeuter planerar träningen. LÄS MER