Sökning: "beteendereglering"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet beteendereglering.

 1. 1. Den fysiska arbetsplatsens betydelse i en digital värld : En studie över kontorets förändrade betydelse till följd av digitaliseringen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Hedman; Malin Björnram; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det allt mer digitaliserade arbetet har stora effekter på hur, när och var arbetet utförs från. Digitaliseringen innebär ökad flexibilitet för arbetsgivare såväl som arbetstagaren där digitala verktyg möjliggör nya arbetssätt och en förändrad arbetsmarknad. LÄS MER

 2. 2. Reusable Method for Behavioural Regulation of Executing Real-time Embedded Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Victoria de Roos; [2015]
  Nyckelord :real-time embedded systems; behavioural regulation; computational reflection; inbyggda realtidssystem; beteendereglering;

  Sammanfattning : Traditionally, real-time applications have been executed within an isolatedembedded system, but this is becoming outdated. These systems are growing andbecoming larger, more distributed and complex, and are often closely integratedwith the external structure. LÄS MER

 3. 3. Den platta organisationens hierarki och byråkrati-en fallstudie av ett konsultföretag

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Valon Mejzinolli; Johan Samuelsson; Lukas Majewski; [2006]
  Nyckelord :kunskapsintensiva företag; platta organisationer; hierarki; byråkrati; temporära organisationer; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta arbete är att försöka skapa förståelse kring hierarkiska och byråkratiska strukturer i platta kunskapsintensiva organisationer. Ambitionen är inte att polarisera begreppen till den grad att organisationer kan placeras in i antingen eller fack, utan att föra en djupare diskussion kring hierarkiska och byråkratiska strukturer. LÄS MER