Sökning: "beteendevetare"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet beteendevetare.

 1. 1. Karriärsidentitet och anställningsbarhet hos beteendevetare : Vem är jag och vem vill jag bli?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Birgitta Nordström; [2020]
  Nyckelord :beteendevetenskap; eget ansvar; flexibilitet; handlingskraft; reflektion; strategi; utbildning;

  Sammanfattning : I dagens samhälle kretsar en individs möjlighet att få och behålla ett arbete i många hänseenden kring begreppet anställningsbarhet. Hur anställningsbar och attraktiv en person är på arbetsmarknaden påverkas av såväl inre som yttre omständigheter. LÄS MER

 2. 2. Socialsekreterarnas upplevelser på hur utbildning har förberett dem på att hantera arbetsbelastning i sin profession samt hur arbetsbelastningen hanteras på plats i yrket- med fokus på beteendevetare och socionomer : En kvalitativ undersökning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Armina Ramic; Jasmina Sadoon; [2020]
  Nyckelord :Workload; social worker; behavioural science; stress; burnout; former education; KASAM; coping; coping mechanisms; sociology.; Arbetsbelastning; socialsekreterare; beteendevetare; socionom; stress; utbrändhet; utbildningsbakgrund; KASAM; Coping; copingstrategier;

  Sammanfattning : Socialsekreterarnas arbetsmiljö och arbetsbelastning har i flera år uppmärksammats i hopp om förbättring. Detta kan man finna i mängder forskningsstudier och andra rapporter, både från idag, tio år tillbaka och längre. LÄS MER

 3. 3. Fritidshem och skola - ett träningsläger i konflikthantering : En mixad studie om utbildning i konflikthantering, delaktighet, ledning och konflikthanteringsmodeller

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Stafen Mattias Englin; Jonas Lövström; [2020]
  Nyckelord :Konflikthantering; konflikthanteringsmodell; fritidshem; grundskola; delaktighet; teorin om dubbla angelägenheter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka skolpersonals syn på hur utbildning i konflikthantering påverkar elevers och fritidshemspersonals delaktighet i konflikthanteringsarbetet. Vi vill även undersöka skolpersonals uppfattning om effekterna av de olika konflikthanteringsmodeller och/eller rutiner som man använder sig av vid konflikthantering. LÄS MER

 4. 4. Beteendevetares kompetens och arbetsmarknaden : En kvalitativ studie i efterfrågade kompetenser hos beteendevetare - från rekryterares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sandra Högberg; [2020]
  Nyckelord :akademisk bakgrund; anställningsbarhet; arbetsmarknad; beteendevetenskap; kompetenser; pedagogik; rekrytering rekryteringsprocesser; uppfattningar från rekryterare; utbildning.;

  Sammanfattning : Arbetet är en kvalitativ studie baserad på semistrukturerade intervjuer. Syftet är att skapa en bild av vilka kompetenser hos beteendevetare som efterfrågas på arbetsmarknaden, sett ur rekryterares perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Praktik inom högre utbildning : En kvantitativ studie om praktikens betydelse för erfarenhetsbaserat lärande och anställningsmöjligheter för beteendevetare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Bea Böröczki; [2019]
  Nyckelord :praktik; teori; erfarenhetsbaserat lärande; anställningsmöjligheter; beteendevetare; beteendevetenskapliga programmet; högre utbildning;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att undersöka praktikens betydelse för erfarenhetsbaserat lärande och anställningsmöjligheter för beteendevetare, inom högre utbildning. Studiens teoretiska utgångspunkt är erfarenhetsbaserat lärande. LÄS MER