Sökning: "beteendevetenskap projekt"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden beteendevetenskap projekt.

 1. 1. Nudging - ett nytt planeringsverktyg för hållbara resor?

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Cristoffer Collander; Erika Johansson; [2018]
  Nyckelord :Nudge theory; nudge; nudging; choice architecture; mobility management; sustainability; travel behavior; sustainable travel; nudgeteorin; nudge; nudging; valarkitektur; mobility management; hållbarhet; resebeteende; hållbara resvanor.;

  Sammanfattning : Hållbarhet har under de senaste decennierna blivit ett kraftfullt nyckelbegrepp som präglar trafikplaneringens riktlinjer. I kombination med de åtgärder som under många år använts för att öka andelen hållbara resor inom transportsektorn, såsom forskning om elbilar och alternativa bränslen, har på senare år även beteendepåverkande åtgärder implementerats under konceptet mobility management. LÄS MER

 2. 2. Spelfördelaren på mittfältet : Om lärares strategier för att skapa dialog och fördela ordet  i klassrummet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Marcus Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Interaktion; praktikgemenskap; deltagande; identitet; situerat lärande; hjälpmedel; lärande;

  Sammanfattning : Studien är utförd på en stor mellanstadieskola i mellersta delarna av Sverige. Skolan arbetar med ett projekt där handuppräckningen tagits bort från undervisningen och ersatts med andra metoder/strategier och jag har valt att designa studien utifrån det projektet. LÄS MER

 3. 3. Ses! Ett projekt om att synas i mörker

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Sofie Dahlgren; [2013]
  Nyckelord :Reflex; Reflexbärande; Synlighet; Design; Multifunktionalitet; Beteendevetenskap;

  Sammanfattning : Examensarbetet har handlat om hur man med produktdesign kan öka synligheten hostjejer i åldrarna 18-25 år som rör sig i urbana, trafikerade miljöer under de mörkadelarna av dygnet.Genom intervjuer, frågeformulär och litteraturstudie urskönjdes att målgruppenvar väl medveten om nyttan med reflexanvändning men att detta trots allt inte var ettstarkt nog motiv till att använda reflexer då existerande produkter ansågs löjliga,opraktiska och fula. LÄS MER

 4. 4. Projektledarens betydelse för kompetensutveckling

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Isabelle Collin; Daniel Ericsson; [2012]
  Nyckelord :projektorganisation; projekt; kompetensutveckling; kompetens; projektledare; HR; HRM; HRD;

  Sammanfattning : Projektorganisationer är en allt mer förekommande typ av organisation där det dagliga arbetet utförs nästan uteslutande i flera, temporära projekt som byter av varandra. I projekten finner vi projektdeltagarna och projektledaren. En del funktioner är inte i projektform utan finns där på permanent basis i organisationen. LÄS MER

 5. 5. Utveckla grundskolans NO-undervisning - Ett lärarperspektiv på innehåll, arbetssätt och arbetsmiljö i år F-9

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Emilia Lindahl; Anders Wallgren; [2010]
  Nyckelord :Teacher beliefs; Lärares uppfattningar; naturvetenskap; teknik;

  Sammanfattning : I detta arbete studeras lärares uppfattningar om innehåll, arbetssätt och arbetsmiljö kopplat till N&T-undervisning i grundskolans år F-9. Denna studie är en del av ett projekt som Östsam genomför på uppdrag av skolverket. Projektet har som mål att öka intresset hos eleverna i grundskolan för naturkunskap och teknik. LÄS MER