Sökning: "betesgrödor"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet betesgrödor.

  1. 1. Faktorer som påverkar slaktmognad hos betesuppfödda höstlamm

    Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

    Författare :Sarah Henry Bergman; [2019]
    Nyckelord :betesgrödor; gotlandsfår; slaktvikt; tillskottsutfodring; vinterlamm;

    Sammanfattning : Gotlandsfåren som har en aktiv avelspopulation om 18 000 tackor är Sveriges van-ligaste fårras. Med en stark säsongsbunden brunst på hösten föds lammen under våren och slaktas traditionellt sätt på hösten efter betessäsongen. LÄS MER