Sökning: "betesmarker"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet betesmarker.

 1. 1. Potential Carbon Storage and Albedo Change due to Reforestation of Pasture in Scania.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Elin Backström; [2019]
  Nyckelord :Reforestation; Carbon storage; Albedo; Radiative forcing; Scania; Climate mitigation; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Using reforestation for climate change mitigation is complex due to the multiple impacts forest has on climate. This study analyses the effectiveness in using reforestation on pasture in Scania (south Sweden) as a tool for climate mitigation. LÄS MER

 2. 2. Framtidsutsikter för pastoralism på Kenyanska betesmarker

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Zebastian Cederblad; [2019]
  Nyckelord :Kenya; ; kenyanska betesmarker; pastoralism; zebu; boskap; landfragmentering; klimatförändringar;

  Sammanfattning : Pastoralism är ett system där majoriteten av en individs inkomst och mat kommer från boskapsdjur. Boskapsdjurens huvudsakliga matkälla är naturligt växande bete. Pastoralism kan delas in i tre huvudtyper; nomadisk, transhuman och stillasittande. I Kenya finns variationer av alla tre. LÄS MER

 3. 3. Användning av getter för naturvård i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Josefin Sandelius; [2019]
  Nyckelord :bete; sly; brandgator; betesmarker;

  Sammanfattning : Getter finns i hela världen. De har som störst betydelse i utvecklingsländer, men har även haft betydelse i Sverige för produktion av mjölk, kött, hudar, ragg och horn. Under mitten av 1800-talet fanns det cirka 170.000 getter i landet, men de minskade kraftigt när skogsindustrin tog fart, eftersom att de ansågs förstöra skog och mark. LÄS MER

 4. 4. Restaurering av betesmark och slåtterängar : en redogörelse och granskning av behov, ändamål, tillvägagångssätt och effekter

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lovisa Pettersson; [2019]
  Nyckelord :restaurering; betesmark; äng; miljöersättning; slåtteräng; jordbruksstöd; naturbetesmark;

  Sammanfattning : Naturbetesmarker och slåtterängar är en produkt av människans hävd. Till följd av detta förändras gräsmarker när människans levnadsmönster förändras. LÄS MER

 5. 5. Afforestation of open land in Sweden : a case study of Sjöbo Municipality

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Josefin Alice Maria Svensson; [2019]
  Nyckelord :afforestation; open land; pasture; biodiversity; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Snabba förändringar i landskapet kan orsaka stora problem för olika ekosystemtjänster, speciellt när förändringarna sker i utsatta landskap. En sådan förändring har skett i Sverige de senaste hundra åren då skog har planterats på övergivna hagar, eller i vissa fall, även planterats på åkermark. LÄS MER