Sökning: "betesmarker"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade ordet betesmarker.

 1. 1. Dyngbaggarnas status i östgötska betesmarker : vad styr deras förekomst?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Biologi

  Författare :Claud Youssif; [2020]
  Nyckelord :Dung beetles; Dung type; Ecosystem services; Scarabaeidae; Soil type; Species diversity; Species richness;

  Sammanfattning : Dung beetles is a group of coprophagous beetles in the family Scarabaeidae. Dung beetles have an important function by improving nutrient circulation and biological control of parasites. Dung is a short-lived resource, making dung beetles tied to habitats continuously grazed. LÄS MER

 2. 2. Betesdjur i förvaltning av rekreationsområden : en studie av Skåneleden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Schön; [2020]
  Nyckelord :betesdjur; förvaltning; rekreation; naturområden; Skåneleden; hållbar utveckling; betesmarker; landskapsplanering;

  Sammanfattning : The keeping of livestock has, for a long time, been a part of how humans affect the Swedish landscape. Some areas have been used for grazing for hundreds of years and have formed complex habitats for a variety of different plants and animals. LÄS MER

 3. 3. Återvätning av organogen jordbruksmark: Möjligheter för klimatvinster i Lunds kommun

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Emma Brodén; [2020]
  Nyckelord :cultivated organic soils; rewetting; greenhouse gas emissions; City of Lund; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Drained organic soils are a big source of greenhouse gas (GHG) emissions. Many of these soils have, historically, been drained to increase the share of agricultural land. In Sweden, they emit around 3.4 million tonnes CO2 and 0. LÄS MER

 4. 4. Management of pastures : what is affecting the farmers priority?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Karolina Karlsson; [2020]
  Nyckelord :pasture; natural pasture; environment subsidies; land leasing; grazing regimes; grazing management;

  Sammanfattning : Natural pastures are important for the biological biodiversity. 2004 did we have 520 000 ha of pastures in Sweden according to the Swedish agency of agriculture, today we have 461 000 ha (Jordbruksverket, 2019). LÄS MER

 5. 5. Kan man förutsäga biologisk mångfald i en livsmiljö utifrån livsmiljöns fördelning i ett landskap? : En teoretisk variabels förmåga att uppskatta biologisk mångfald testad mot empirin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Frida Gyltman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Biologisk mångfald är en förutsättning för leverans av ekosystemtjänster vilka utgör en viktig resurs för människan. Idag förekommer ett antal hot mot den biologiska mångfalden varav förlust och fragmentering av habitat räknas till de största. LÄS MER