Sökning: "betongfabriker"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet betongfabriker.

 1. 1. KLIMATNEUTRAL- OCH ENERGISMART BETONGTILLVERKNING : En energiteknisk State of the art-studie och analys

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Abel Tewelde; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; energy systems; recycling techniques; environmental problems; winter concrete production; life cycle and environmental product declarations; concrete factory; heating systems; calcined clay; and bio boiler; Hållbarhet; energisystem; återvinningstekniker; miljöproblem; vintertillverkning; livscykel- och miljövarudeklarationer; betongfabriker; uppvärmningssystem; kalcinerad lera och biopannor;

  Sammanfattning : In abstract, it can be emphasized that the concrete industry influences and is significant based on the sustainability dimensions. The concrete industry is also an industry where actors with different backgrounds interact to achieve the different climate goals. LÄS MER

 2. 2. Designförslag till en skopelevator

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Isak Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Skopelevator; Betongindustri; Ballast;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts på företaget Röbäcks Sweden AB, som arbetar inom betongindustrin. Röbäcks mål är att sälja kompletta betongfabriker med tillhörande styrsystem som kan vara mobila eller stationära. Utöver att producera betongfabriker tillverkar Röbäcks det mesta inom mekanisk konstruktion till kundens förutsättningar. LÄS MER

 3. 3. Inverkan av delmaterialensvariationer på betongensegenskaper

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Abbas Ghafori; Gabriel Estrada Bernuy; [2015]
  Nyckelord :Gothenburg factory; Luleå factory; Norrköping factory; variation; aggregate; cement; limestone fillers; superplasticizers; dry content; descriptive analysis; data sets; screening; grain size; slump and compressive strength.; Göteborgfabrik; Luleåfabrik; Norrköpingfabrik; spridning; ballast; cement; kalkfiller; flytmedel; torrhalt; deskriptiv analys; dataset; siktning; kornstorlek; sättmått; hållfasthet.;

  Sammanfattning : Vid betongframställning förekommer det spridningar i delmaterialens egenskaper som påverkar den färskaoch hårdnande betongen. Spridningarna i betongens delmaterial har studerats hos tre av Skanskas betongfabriker(Göteborg, Luleå och Norrköping), genom provuttag som analyserats hos Cementa Research. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av energianvändningen på Skanskas betongfabriker

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Maria Sandström; [2011]
  Nyckelord :Energianvändning; Betongfabrik; Energikartläggning; Effektiviseringsåtgärder; Ballast;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att finna specifika effektiviseringsåtgärder för energianvändningen vid Skanskas betongfabrik på Svartberget utanför Umeå samt att ta fram generella riktlinjer för energianvändningen på Skanskas samtliga betongfabriker med avseende på effektiviseringsåtgärder. Energianvändningen som analyserades utgjordes av energin som användes vid de processer och verksamheter som fanns på betongfabriksområdet och som användes i eller i anslutning till betongproduktionsprocessen. LÄS MER

 5. 5. Utprovning av nytt betong -proportioneringsprogram anpassat för krossballast

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsmaterial; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Fredrik Lidberg; [2011]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Vid betongtillverkning används i Sverige idag stenkross som grov ballast, medan det främst är naturgrus från rullstensåsar som nyttjas till den finaste ballasten (stenar som är mindre än 4 mm). Det sistnämnda börjar dock lokalt ta slut och ersättningsmaterialet som finns i tillräcklig mängd och inom rimligt transport-avstånd är grus från krossat berg. LÄS MER