Sökning: "betonghandbok"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet betonghandbok.

  1. 1. Finita elementmetoden och handberäkningar : En jämförande studie av beräkningar på väggskivor

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för teknik och byggd miljö

    Författare :Daniel Thorsell; [2009]
    Nyckelord :finita elementmetoden; FEM; väggskivor;

    Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka och jämföra två olika beräkningsmetoder när det kommer till beräkningar av väggskivor. Den ena beräkningsmetoden baserar sig på traditionella handberäkningar där anvisningarna i BBK 04 (Boverket 2004) och Betonghandbok Konstruktion (Lorentsen, Mogens, Cederwall, Krister& Östlund, Lars (red. LÄS MER