Sökning: "betongproportionering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet betongproportionering.

  1. 1. Betydelsen av vattenbyggnadsbetongens sammansättning och proprtionering vid förvaltningsprocessen, observationsstudie av fyra vattenkraftverk i Vattenfalls ägo.

    Kandidat-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik

    Författare :Anna Söderberg; [2014]
    Nyckelord :Vattenbyggnadsbetong; vattenkraft; betongproportionering; betongsammansättning; förvaltning; reparation;

    Sammanfattning : Sverige är beroende av vattenkraften då det är vår viktigaste förnyelsebara energikälla. Många vattenkraftverksanläggningar börjar dock nå sin förväntade livslängd och måste på sikt repareras eller byggas om. LÄS MER