Sökning: "betraktarperspektiv"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet betraktarperspektiv.

 1. 1. Jag tittar också på porr : En kvalitativ undersökning kring betraktarens syn på framställning av genus inom pornografi

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Adam Berlin; Albin Ohlin; [2020]
  Nyckelord :Fokusgrupp; Pornografi; Underlägsen; Genus Betraktarperspektiv;

  Sammanfattning : Undersökningen gäller hur män och kvinnor framställs inom pornografin. Fokus i undersökningen är på betraktaren och dennes tolkning av de respektive könens framställning inom pornografin, där intervjupersonerna blivit utvalda utifrån att de kollar pornografi på regelbunden basis. LÄS MER

 2. 2. Ett bokomslag växer upp : En jämförande visuell retorikanalys av bokomslagen på den svenska utgivningen av Harry Potter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Bröms; [2020]
  Nyckelord :Harry Potter; book cover; art history; rhetoric; visual rhetoric; visual arguments; ethos; pathos; Harry Potter; bokomslag; konstvetenskap; retorik; visuell retorik; argumentationsanalys; ethos; pathos;

  Sammanfattning : Uppsatsen avser analysera den argumentation som förekommer på bokomslagen till de svenska böckerna om Harry Potter. Genom att studera vilka visuella argument som förekommer på böckers omslag, är syftet med arbetet att undersöka hur omslagen argumenterar och kommunicerar via olika visuella element såsom färg, form, illustrationer och symboler. LÄS MER

 3. 3. Corpus & Nisch : En ikonologisk studie av altarskåp i Strängnäs Stift

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Frida Leiding; [2019]
  Nyckelord :Corpus; altarskåp; Jesus; senmedeltid;

  Sammanfattning : Denna uppsats redogör för en ikonologisk bildanalys av fyra altarskåp i Strängnäs Stift. De utvalda altarskåpen för studien är Strängnäs domkyrkas altarskåp, Härad kyrkas högaltarskåp, Ytterselö kyrkas altarskåp och till sist Aspö kyrkas altarskåp. LÄS MER

 4. 4. Betrakta - och bli betraktad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Victoria Jöhncke; [2007]
  Nyckelord :fotografi; identitetssökande; identitetsskapande; identiteter; unga kvinnor; bildpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med min uppsats är att ta reda på hur unga kvinnor genom en estetisk praktik – fotografiet - skapar sin identitet och söker sitt vuxenblivande. Min uppsats har som rubrik – Betrakta och bli betraktad vilket för tankarna till kvinnan som objekt i en heteronormativ ordning där den manliga blicken är norm. LÄS MER