Sökning: "bettskena"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet bettskena.

 1. 1. En jämförelse mellan respiratorisk polygrafi och perifer arteriell tonometri i diagnos av obstruktiv sömnapné

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anton Starck; Marwah Al-Obaidi; [2019]
  Nyckelord :Apnea-hypopnea index; oxygen desaturations index; respiratory effort related arousals; SESAR-criteria and polysomnography; Apné-hypopné index; oxygen desaturations index; respiratory effort related arousals; SESAR-kriterier och polysomnografi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Obstruktiv sömnapné (OSA) är en av de vanligaste kroniska sömnsjukdomarna. Sjukdomen kännetecknas av återkommande episoder med andningsuppehåll under sömn. Detta ligger till grund för dagsömnighet och utveckling av systemsjukdomar. LÄS MER

 2. 2. The necessity of appliances as protection in patients with prosthetic rehabilitation

  Kandidat-uppsats, Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Susan Sarwari; [2013]
  Nyckelord :appliances; protection; prostethic rehabilitation; prosthodontics; survey; dentists;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka erfarenheter och åsikter hos allmäntandläkare samt specialisttandläkare runt om i Sverige genom en omfattande enkätstudie gällande användning av bettskenor i ett skyddande syfte av protetiska konstruktioner. 2771 tandläkarna hämtades ur en kunddatabas registrerade hos dental företaget Unident. LÄS MER