Sökning: "bettskena"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet bettskena.

 1. 1. En jämförelse mellan respiratorisk polygrafi och perifer arteriell tonometri i diagnos av obstruktiv sömnapné

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anton Starck; Marwah Al-Obaidi; [2019]
  Nyckelord :Apnea-hypopnea index; oxygen desaturations index; respiratory effort related arousals; SESAR-criteria and polysomnography; Apné-hypopné index; oxygen desaturations index; respiratory effort related arousals; SESAR-kriterier och polysomnografi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Obstruktiv sömnapné (OSA) är en av de vanligaste kroniska sömnsjukdomarna. Sjukdomen kännetecknas av återkommande episoder med andningsuppehåll under sömn. Detta ligger till grund för dagsömnighet och utveckling av systemsjukdomar. LÄS MER

 2. 2. Is it possible to protect prosthetic reconstructions in patients with a prefabricated intraoral appliance? - A pilot study

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Susan Sarwari; Fazil Mohammed; [2015]
  Nyckelord :Prosthodontics; appliance; protection;

  Sammanfattning : Syfte: Att genom en klinisk pilotstudie undersöka huruvida det är möjligt att använda bettskenan Relax™ för att skydda fasta protetiska konstruktioner hos patienter. Målet var även att genom en enkätundersökning, kvalitativt studera patienternas personliga inställning och upplevelse med att skydda sina protetiska konstruktioner med en Relax™. LÄS MER

 3. 3. The necessity of appliances as protection in patients with prosthetic rehabilitation

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Susan Sarwari; [2013]
  Nyckelord :appliances; protection; prostethic rehabilitation; prosthodontics; survey; dentists;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka erfarenheter och åsikter hos allmäntandläkare samt specialisttandläkare runt om i Sverige genom en omfattande enkätstudie gällande användning av bettskenor i ett skyddande syfte av protetiska konstruktioner. 2771 tandläkarna hämtades ur en kunddatabas registrerade hos dental företaget Unident. LÄS MER