Sökning: "betydelsen för omvårdnad"

Visar resultat 11 - 15 av 343 uppsatser innehållade orden betydelsen för omvårdnad.

 1. 11. Sjuksköterskans smärthantering av cancerrelaterad smärta : Ur ett patientperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Johnsson; Malin Liedman; [2020]
  Nyckelord :Cancerrelated pain; nursing; pain management; patient perception; Cancerrelaterad smärta; omvårdnad; patientuppfattning; smärthantering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är ett vanligt förekommande symtom vid cancer. Trots tydliga riktlinjer för hur omvårdnad vid cancerrelaterad smärta ska bedrivas, är smärta fortfarande ett problem för många patienter med cancer. Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig för patienten och har en betydande roll i smärthanteringen. LÄS MER

 2. 12. Den nyutexaminerade sjuksköterskans ledarskap och teamarbete : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Christer Nilsson; Johan Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Nyutexaminerad; sjuksköterska; ledarskap; teamarbete;

  Sammanfattning : Introduktion: Som nyutexaminerad sjuksköterska förväntas alla kärnkompetenser besittas grundläggande. Den första kliniskt verksamma tiden är omvälvande då såväl teoretiska som praktiska kunskaper ska implementeras som yrkesverksam. Till detta kommer även att bemästra teamarbete och ledarskap. LÄS MER

 3. 13. Sjuksköterskans upplevelser av existentiell omvårdnad inom palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Hanna Andersson; Reza Rezai; [2020]
  Nyckelord :person-centered care; patient relationship; importance of communication; challenges; end of life; personcentrerad vård; vårdrelation; kommunikationens betydelse; utmaningar; livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Existentiell omvårdnad är en av de fyra dimensionerna för en människas helhetsvård och att tillhandahålla existentiell omvårdnad ingår i sjuksköterskans roll. Personer i palliativ vård är sårbara och att lindra personernas lidande står i fokus. LÄS MER

 4. 14. Att vårda barn med medfödd benskörhet : Barnsjuksköterskors erfarenheter av osteogenesis imperfecta hos barn

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Linnea Dejemyr; Pauline Hammarskiöld; [2020]
  Nyckelord :barnsjuksköterskor; sällsynt diagnos; osteogenesis imperfecta;

  Sammanfattning : Osteogenisis imperfecta (OI), eller medfödd benskörhet, är en sällsynt bindvävssjukdom som gör skelettet skört. Barn med OI kan påverkas av återkommande frakturer, smärta, kotkompressioner och flertalet sjukhusvistelser. LÄS MER

 5. 15. Tid som förloras när den behöver vinnas : Betydelsen av att identifiera sepsis

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Amanda Norberg; Emilia Jacobsson; [2020]
  Nyckelord :Identifiering; kunskap; litteraturöversikt; Patricia Benner; sepsis; sjuksköterskan.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER