Sökning: "betydelsen för omvårdnad"

Visar resultat 21 - 25 av 343 uppsatser innehållade orden betydelsen för omvårdnad.

 1. 21. Personers upplevelser av att leva med diabetiska fotsår : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Amanda Jussila; Sophie Berg; [2020]
  Nyckelord :Diabetiska fotsår; Litteraturstudie; Innehållsanalys; Upplevelser; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Diabetes Mellitus är en ständigt växande folksjukdom, där en av de vanligaste komplikationerna är diabetiska fotsår. Komplikationen innebär i regel livsstilsförändringar, medicinska behandlingar och fotvård. Sjuksköterskan ansvarar för omvårdnaden av personer med diabetiska fotsår. LÄS MER

 2. 22. Hypotermi vid kortare operativa ingrepp : Betydelsen av perioperativ omvårdnad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Malin Olsson; Elina Palmhed; [2020]
  Nyckelord :hypothermia; perioperative hypothermia; perioperative nursing; experiences; personcentered care; hypotermi; perioperativ hypotermi; omvårdnadsåtgärder perioperativt; upplevelser; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Introduktion: Hypotermi är ett tillstånd med en kroppstemperatur ≤ 36°C som uppstår hos ca 70% av alla som opereras och ger en ökad risk för flertalet komplikationer. Enligt rekommendationer skall monitorering ske vid alla operationer längre än 30 minuter, och kroppstemperaturen bör därför alltid monitoreras perioperativt i samverkan med förebyggande interventioner. LÄS MER

 3. 23. Sjuksköterskans uppfattning av anhörignärvaro vid återupplivningsförsök. : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Fredrik Andersson; Josefine Håll; [2020]
  Nyckelord :Family member; Literature review; Nurse and Resuscitation; Anhörig; Litteraturöversikt; Sjuksköterska och Återupplivningsförsök;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av de mest vanligt förekommande dödsorsakerna i Sverige är hjärtstopp. Under pågående återupplivningsförsök kan anhöriga närvara. Syfte: Beskriva sjuksköterskans uppfattning av anhörignärvaro vid återupplivningsförsök. Metod: Detta är en litteraturöversikt. LÄS MER

 4. 24. Den nyutexaminerade sjuksköterskans ledarskap och teamarbete : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Christer Nilsson; Johan Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Sjuksköterska; teamarbete; ledarskap; nyutexaminerad;

  Sammanfattning : Introduktion: Som nyutexaminerad sjuksköterska förväntas alla kärnkompetenser besittas grundläggande. Den första kliniskt verksamma tiden är omvälvande då såväl teoretiska som praktiska kunskaper ska implementeras som yrkesverksam. Till detta kommer även att bemästra teamarbete och ledarskap. LÄS MER

 5. 25. Personcentrerad vård för äldre : Ur ett sjuksköterskeperspektiv

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Olivia Carlsson; Helena Hedqvist; [2020]
  Nyckelord :Allmän litteraturöversikt; hälsa; individ; kunskap; partnerskap; vårdlidande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt flera människor lever längre och detta gör att den äldre befolkningen ökar i hela världen. Vårdens fokus har förändrats och blivit mer personcentrerad. Genom en god vårdrelation mellan patient och sjuksköterska kan grunden för att lindra lidandet hos patienten uppstå. LÄS MER